Проверка за поддържан браузър

Проверка на версията на браузъра