Select Dynamic field

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

Представяне на наръчник за учители от 1. до 12. клас с добри практики в онлайн и смесеното обучение

По време на уебинара ще представим безплатен интерактивен наръчник за учители от средното училище. Основната идея на наръчника е да предложи на българските учители от средните училища методически насоки и апробирани педагогически практики за качествено преподаване в онлайн и смесена учебна среда, специално адаптирани за спецификата на българското училищно образование.

Освен теория и методика на онлайн и смесеното обучение, в наръчника са представени 34 урока в онлайн или смесена форма, по различни учебни предмети от 1. до 12. клас, апробирани в български училища и 2 сборни материала с добри практики от света. В интерактивното издание, към всяка добра практика има записано видео-интервю с учителя-автор, който споделя своя опит и съвети за бъдещо прилагане на представения урок.

Наръчникът е резултат от проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ , който се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Партньори по проекта са и 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София и СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица.

В ТАЗИ СЕСИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ:

  1. Целите и резултатите от проекта
  2. Къде може да откриете интерактивния наръчник
  3. Каква информация е включена в него
  4. Как са описани уроците и как може да ги приложите във Вашата педагогическа практика
  5. Време за въпроси и отговори

ЛЕКТОР

Veronica Racheva

Вероника Рачева

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният й опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор.

В последните 8 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, обучител на учители, главен редактор на блога на Ведамо и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.

© 2022 VEDAMO. Всички права запазени.