Select Dynamic field

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

Интерактивна учебна програма за запознаване на учениците с темата за изкуствения интелект

Машинно обучение, роботика, лицево разпознаване, дигитални асистенти, социални медии – това са само част от приложенията на изкуствения интелект, които все по-често присъстват в ежедневието ни. Подготвяме ли нашите ученици за бъдеще, в което да използват ефективно възможностите на тези технологии? Насочваме ли вниманието им към потенциала на изкуствения интелект за добри каузи в различните сфери на живота? Развиваме ли дигиталните им компетентости и грамотност за разпознаване на фалшиви новини, справяне с онлайн речта на омразата и защита на личните данни и поверителността в дигитална среда?

По време на уебинара ще ви представим интерактивна учебна програма, реализирана в България от Фондация „Партньори България“, която запознава учениците по достъпен и забавен начин с тези теми и ги подготвя за пълноценно дигитално гражданство в 21 век. Ще представим и демонстрираме учебни дейности от програмата, които могат да бъдат успешно включени в часовете по различни учебни предмети. Програмата е планирана за провеждане както в присъствена, така и в онлайн и смесена форма на обучение. Всеки присъствал на уебинара ще получи сертификат за участие и презентацията на лекторите.

Кога

Дата: 15.02.2023

Час: 16:00-17:00

ЗАПАЗЕТЕ МЯСТОТО СИ

ЛекторИ

Veronica Racheva

Вероника Рачева

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният ѝ опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор.

В последните 8 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", обучител на учители, главен редактор на блога на ВЕДАМО и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.

Анета Калчева

Анета Калчева е магистър по психология. От 2005 г работи като обучител и отговаря за разработването, прилагането и фасилитирането на програми за обучение в различни области. Освен като психолог и психотерапевт от 2015 г продължава работата й в неправителствения сектор като обучител и автор на методики и образователни материали в проекти, свързани с образованието - по човешки права, дискриминация, емоционалните социални компетенции, дигитално образование. Има богат опит в създването и провеждането на обучения на младежи, педагогически кадри и специалисти в цялата страна.

© 2022 VEDAMO. All rights Reserved