Select Dynamic field

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР

Практически насоки и добри практики в хибридното, смесеното и онлайн обучение

В последните почти 2 години безпрецедентното затваряне на учебните заведения заради пандемията от COVID-19 доведе до необходимостта от изпробването и осъзнаването на възможностите, които технологиите предоставят на образованието. Необходимостта да преподават от разстояние отвори достъпа на учителите до все повече и повече софтуерни програми и приложения, които предлагат възможности за обогатяване и надграждане на учебния процес. Едновременно с това, тези възможности не винаги се прилагат адекватно, поради недоброто познаване на потенциала на различните инструменти, както и поради необходимостта от осъвременяване на педогогическите методи и похвати.

За добро или лошо, обучението чрез дигитални технологии става част от нашето ежедневие. Това, което можем да направим е да се опитаме да извлечем ползите и добрите практики от него и да ги превърнем в предимства за бъдещото ни професионално развитие. Независимо дали обучението е присъствено, хибридно, смесено или онлайн, виртуалната класна стая може да ни помогне да направим работата с нашите ученици по-ангажираща, по-достъпна и по-ефективна.

ЛЕКТОР

Veronica Racheva

Вероника Рачева

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният ѝ опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор.

В последните 8 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", обучител на учители, главен редактор на блога на ВЕДАМО и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.

© 2022 VEDAMO. All rights Reserved