Select Dynamic field

Безплатен уебинар

Учебни дейности за виртуална класна стая –

от предучилищна възраст до 12 клас

Тайната на успешното онлайн обучение е в прилагането на разнообразни подходи и методи. Използването на интерактивни учебни дейности ни позволява ефективно да ангажираме и мотивираме учениците, с които работим в онлайн среда. Ако сте учител, който се интересува от иновативни подходи и работите с деца/ученици от предучилищна възраст до 12. Клас, този уебинар е точно за Вас! Ще Ви представим конкретни насоки и примери за реализиране на различни интерактивни учебни дейности във виртуална класна стая.

ЛЕКТОР

Veronica Racheva

Вероника Рачева

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният ѝ опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор.

В последните 8 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", обучител на учители, главен редактор на блога на ВЕДАМО и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.

© 2022 VEDAMO. Всички права запазени.