2013 Създаване
2014 Виртуалната класна стая VEDAMO
2015 Системата за управление на обучението VEDAMO
2016 Награда за социална иновация на годината
2017 Номинация за наградите на Webit
2018 Навлизане на нови пазари
2019 Номинация за наградата Comenius-EduMedia
2020 Привличане на нова инвестиция
2021 Носител на Global Brand Awards
2022 Финалист на наградите EdTech

Каква е нашата визия?

Искаме промяна – да изведем онлайн образованието на следващото ниво, като направим електронното обучение по-ефективно, лесно и достъпно за всички!


Каква е нашата цел?

Ние сме съсредоточени върху възможностите за непрекъснато подобряване на достъпа до образование чрез иновативни решения. Нашите усилия са насочени към това да предоставим на преподавателите, образователните организации и корпорациите висококачествени инструменти за електронно обучение. VEDAMO има за цел да подпомага преподавателите и организациите да стартират нови бизнес проекти, както и да увеличава обема им, като същевременно намалява логистиката и режийните разходи, дава възможност за работа с широк кръг от потребители, независимо от тяхното местоположение, и по-добро управление и диверсификация на традиционното присъствено обучение.


Защо VEDAMO?

VEDAMO е създадена от преподаватели за преподаватели, за нуждите на образованието. Водени сме от идеята, че преподавателите не се нуждаят само от технологии и софтуер. Те трябва да направят своя начин на преподаване по-разбираем и ангажиращ, полагайки минимални усилия. Съвременното образование е насочено към смесване на традиционното и онлайн обучението. От самото начало VEDAMO се формира от многобройни взаимодействия с деца. Платформата има богат набор от функции, които позволяват на преподавателите лесно да управляват групи от малки деца. Освен това е опростена и интуитивна както за деца, така и за потребители, които не са технически грамотни, и е базирана на облачните технологии, така че не е необходима инсталация.

Нашата дейност

Уеб-базираната платформа VEDAMO предоставя различни форми на онлайн и хибридно обучение, съчетани в една инфраструктура. Състои се от два основни модула:

VEDAMO Виртуална Класна Стая

Възможност за онлайн обучение чрез интерактивна видеоконферентна среда с богати функционални възможности за съвместна работа.

VEDAMO Система за управление на обучението

Осигурява цялата инфраструктура за създаване, управление, оценяване и предоставяне на персонализирани образователни програми и съдържание за различни учащи се с предпочитано от тях темпо, обем и формат.

The professionalism of your company always impresses me. I will go the extra mile to promote VEDAMO because you make me feel part of a team.

В продуктите на VEDAMO доверие имат много:


  • Частни учители

  • Малки обучителни организации

  • Детски градини и училища

  • Университети

  • Корпорации


Централен офис: ул. Шипка № 36, гр. София 1504, България, ДДС номер: BG201907369, ID на компанията: 201907369, info@vedamo.com