Системата за управление на обучението ВЕДАМО Ви осигурява лесно за използване решение за създаване и провеждане на Вашите онлайн курсове, както и за управление на Вашите ученици.

ВЕДАМО разполага с интуитивни инструменти, събрани в една платформа, за разработване и управление на курсове за самостоятелна подготовка, както и за планиране и провеждане на виртуални или присъствени обучения.

Системата съхранява и организира информацията за Вашите онлайн и присъствени обучения.

ВЕДАМО е приложима за всички типове обучения и образователни услуги.

Ключови функционалности