ВЕДАМО има богат набор от функционалности, които превръщат ученето в увлекателно преживяване.

Създадена от преподаватели за преподаватели, ВЕДАМО е интуитивна среда както за деца, така и за хора с основни дигитални умения.

Позволява да провеждате неограничен брой онлайн сесии на живо с Вашите ученици през уеб браузър, без инсталиране на допълнителен софтуер.

ВЕДАМО се използва успешно от частни учители, ментори, консултанти, както и от детски градини, училища, университети, учебни центрове и бизнес компании.

Основни функционалности на виртуалната класна стая

30 дни безплатен тестов период

Още функционалности

Чат

Изпращайте и получавайте групови и лични съобщения по време на учебната сесия.

Споделяне на документи

Обменяйте с участниците във виртуалната стая файлове за допълнителна подготовка, презентации, видео лекции и др.

Файлова библиотека

Организирайте и архивирайте Вашите учебни ресурси в облачната файлова библиотека на VEDAMO и ги използвайте лесно по всяко време в учебните сесии.

Лични бележки

Запишете плана на своя урок или си водете записки във Вашия личен виртуален бележник, запазете копие на Вашите бележки в края на учебната сесия.

Гъвкав изглед

Персонализирайте изгледа на Вашата виртуална класна стая като подредите и преоразмерите екраните на различните инструменти.

Текстови редактор

Насърчавайте съвместното създаване и редактиране на писмено съдържание като използвате вградения текстови редактор.

Режим на презентатор

Стимулирайте активното участиена обучаемите по време на виртуалната сесия като им давате роля на презентатори.

Хронометър

Управлявайте по-ефективно груповата и индивидуална работа като настроите хронометър с определено време за изпълнение на дадена задача.

Синхронизирана бяла дъска

Уверете се, че всички участници виждат едно и също съдържание като сихнронизирате Вашата бяла дъска с тях.

Заключване на стаята

Предотвратете прекъсването на текущата учебна сесия от включването на закъснели участници като заключите виртуалната класна стая след определен период от време.

Инструменти на модератора

Контролирайте това, което участниците могат да виждат, чуват и правят като използвате учителския контролен панел. Той ще ви позволи да задавате различни сценарии на работа и да комбинирате различни формати на взаимодействие в рамките на една учебна сесия.

Ключови моменти

Маркирайте ключовите моменти в хода на учебната сесия - след това те ще се появяват като отметки в архива, които да откривате лесно докато го гледате.

Проверка на системата

Уверете се във Вашето безпроблемно участие в онлайн сесии като проверите предварително дали Вашите устройства и интернет връзка покриват минималните изисквания.

Собствено лого

Подкрепете участниците да се почувстват част от Вашата общност като брандирате виртуалната класна стая с логото на Вашата организация.

Покана по имейл

Изберете дали да поканите участниците при отваряне на виртуалната стая с автоматичен имейл-покана или на по-късен етап като им изпратите уникалния линк за съответната сесия.

Сигурна връзка

Бъдете спокойни, че Вашата виртуална стая и съдържанието в нея са защитени с криптирана връзка.

Мобилна версия

Бъдете още по-гъвкави в графиците на преподаване като достъпване виртуалната стая от всяко място през Вашето мобилно устройство.

Чат връзка с техническа поддържка

Фокусирайте се върху преподаването и бъдете сигурни, че нашите колеги от клиентска поддръжка са винаги на линия, за да се погрижат за евентуални технически проблеми.


Виртуалната класна стая VEDAMO е интегрирана с