Free Upcoming Events

Multiple time slots available for each event

demo

VEDAMO Free Demo Session

webinar

​Classroom Set Up for Hybrid, Blended, Remote Learning

webinar

Virtual Classroom Activities for K-12 Students

webinar

How to adapt your way of teaching online

15
Feb
webinar

Програма за запознаване на учениците с темата за изкуствения интелект

webinar

Наръчник за учители от 1. до 12. клас с добри практики в онлайн и смесеното обучение

webinar

Практически насоки и добри практики в хибридното, смесеното и онлайн обучение

webinar

Учебни дейности за виртуална класна стая до 12 клас