Виртуалната класна стая – нов начин на мислене за учителите

Много учители са затруднени когато трябва да преподават виртуално. В тази статия даваме идеи как да преодолеете най-често срещаните проблеми.

Що се отнася до образователните инструменти, виртуалните класни стаи са една от най-новите и най-добрите технологии. Когато се подготвят да я приложат в собствената си практика, учителите трябва да проявят креативно мислене, което напълно ще промени както тяхното преживяване, така и това на учениците им.

Защо виртуална класна стая?

Много учители изглежда имат затруднения да разберат новите инструменти, предоставени им за употреба от технологията във виртуалната класна стая. Някои от причините са:

Virtual classrooms are one of the newest and best educational technologies

 • трудно им е да инвестират време и усилия да научат всичко;
 • не намират смисъл да променят нещо, което е работило добре до сега;
 • смятат, че учениците ще се разсейват през цялото време;
 • имат на разположение инструменти, които няма да работят във виртуална среда;
 • имат нужда от близка комуникация с учениците, за да анализират резултатите от урока;

Има много причини учител да отхвърли възможността да преподава във виртуална класна стая, но предимствата надхвърлят недостатъците. Например:

 • нови инструменти означава напълно нови креативни начини за представяне на учебния материал;
 • мултимедия и онлайн инструменти са достъпни при нужда;
 • има възможност за преосмисляне и създаване на по-добри уроци;
 • учениците го смятат за удобно;
 • онлайн преподаването спестява много време и разходи за пътуване и оборудване;
 • елиминират се всички географски фактори;
 • лесно се дава обратната връзка.

Докато приспособяването на учебното съдържание може да изглежда като предизвикателство, то в същото време е и голяма възможност. Преправянето на цял курс, например, дава на обучителя нови гледни точки и отваря нови хоризонти за поставянето му в контекст по съвсем различен начин, което може да преобърне цялата му практика. Всичко е въпрос на правилна нагласа.

Трудности срещани от учители

Ако търсим най-добрия начин да създадем урок и да изберем виртуална класна стая, ще трябва да идентифицираме пречките, с които може да се срещнем.

Ето най-често срещаните три трудности (и техните решения) споделени от учители, които са пробвали виртуалната класна стая на ВЕДАМО:

How to overcome the most common difficulties when teaching online

 1. Технологии: Много учители споделят, че би било проблематично, когато се изискват технически познания. Всъщност, няма за какво да се тревожите. Виртуалната класна стая не изисква почти никаква техническа подготовка. Влизането във ВЕДАМО е като влизане в електронна поща и изпращане на съобщение, със само няколко допълнителни стъпки.
 2. Инструменти: Друга често срещана пречка от обучителите е идеята, че те ще трябва да изоставят обичайните си средства за преподаване и да настроят учебния процес към един несвойствен подход. Това е трудно да се преодолее, но е еднократно усилие. В допълнение, ВЕДАМО предлага възможността да правите шаблони – вече създадени, те могат да се използват всеки път, когато е необходимо.
 3. Ученици: Някои учители се тревожат, че нямат достъп до инструменти, които да им помогнат да „четат“ настроенията и езика на тялото на учениците си. Докато това може да е трудно за преодоляване, езикът на тялото също включва и изражението на лицето. В замяна на изгубената възможност за мониторинг върху цялата класна стая, виртуалната класна стая предлага много инструменти за обратна връзка, които могат да дадат на учителя много информация за бъдеща справка.

Виртуална класна стая – нов начин за мислене

Решения на гореспоменатите трудности е лесно да се намерят в самите виртуални класни стаи. Описаните тук примери са тествани във ВЕДАМО, но те лесно могат да се адаптират към всяка друга система. Най-важната част от настройването към виртуална класна стая е креативността. Инструментите за преподаване може да са различни, но това само означава, че във Вашата класна стая сега има място за всичките Ви чудесни идеи.

Бъдете креативни

Вместо да се притеснявате за технологията, възползвайте се от характеристиките ú. Например, ако учител би искал да направи проста презентация в класната стая с проектор, по-лесно е да я направи във виртуална класна стая, където всичко, което трябва да направи е да качи материалите на онлайн бялата дъска. Като бонус, ако този компонент е само част от урока Ви, може лесно да нагласите всички материали, от които ще се нуждаете на друг „скрит“ екран, така че учениците няма да загубят ритъма на работа, докато чакат да го направите.

Презентациите са само един пример. Може също директно да качвате картинки, видеа, текстови файлове, упражнения за четене, статии, математически задачи или каквото и да е друго, което ще Ви потрябва.

Започнете да рисувате

The most important part of the virtual classroom mindset is to get creative

Всеки учител обича от време на време да рисува. Може да не сте велики художници, но визуализацията е важен елемент. Във виртуалната класна стая всеки може да рисува като използва формите и инструментите инкорпорирани в програмата и е толкова лесно, колкото да използвате програма за рисуване на компютъра си.

Започнете да играете

Игрите са ключов елемент за добър урок, особено когато работите с деца. Създаването на игра никога не е било по-лесно благодарение на инструментите във виртуалната класна стая, които са визуални и лесно приложими за тази цел.

Влезте в група

Boost your learners' creativity in the virtual classroom

Работата в малки групи и по двойки е важна част от образователния процес. Виртуалната стая позволява да се разделят учениците по групи, като не могат да чуват и виждат другите, които не са в групата докато учителят не го позволи. По този начин тяхната собствена креативност се се засилва, защото няма начин да копират нечий чужди идеи.

Нека Ви видят

Ако неспособността да виждате езика на тялото на учениците си е един от вашите аргументи срещу виртуалните класни стаи, тогава създайте решението сами като станете пример за своите ученици – усмихвайте се и се опитвайте да бъдете позитивни през цялото време.

Marina Ovcharova is experienced Teacher and Copywriter with a demonstrated history of working in the professional training & coaching fields. A strong education professional with a Bachelor focused in Modern Greek Linguistics from Sofia University St. Kliment Ohridski, Marina has been teaching Greek and Bulgarian for 7 years now and loves it. Her fields of interest include psychology, methodology, literature, and culture.