Достъп и настройки на потребители, регистрирани в портала на МОН

Достъп на администратор във ВЕДАМО акаунт

Системата за управление на обучението на ВЕДАМО е решение за създаване и управление на онлайн и смесени обучения.
При регистрацията си, администраторите създават субдомейн (subdomain) по свой избор, който изглежда по следния начин: exampleschool.vedamo.com където вместо „exampleschool” администраторът може да въведе име по свой избор.
Достъпът до съответния профил (академия) се осъществява след като в лентата за адреси на уеб браузъра се въведе съответният субдомейн. Администраторът на академията влиза в профила си, въвеждайки имейл и парола, които са използвани при създаването на профила.

Настройка на достъп на учители и ученици, регистрирани в портала на МОН

Достъпът до платформата ВЕДАМО на регистрирани в портала на МОН учители и ученици, се осъществява след въвеждане на уеб адреса на съответната академия в браузъра (например exampleschool.vedamo.com). На началната страница, където се въвеждат данните за достъп се появява допълнителен бутон „влез с профил на МОН“ . Този бутон се извежда изрично и еднократно от администратора на съответната академия през настройките на профила му. Стъпките са следните:

  • Отваряне на меню „Профил и настройки“, което се намира в долната лява част на работното табло:

Profil-i-nastrojki

  • Отваряне на последното меню „Вход с външни системи (SSO)”

Вход с външни системи

  • Полето до „Вход с регистрация на МОН“ трябва да бъде маркирано, за да бъде видим бутонът за достъп на началната страница:

Вход с регистрация на МОН

  • Полето „Вход от избрано училище“ трябва да бъде маркирана, а в падащото меню отдолу трябва да се избере училището, което е собственик на профила (академията) на ВЕДАМО. Това гарантира, че само ученици и учители, регистрирани в портала на МОН като част от съответното училище, ще имат достъп до академията на училището:

Избор на училище

  • След натискане на бутона „Запазете промените“, в началната страница за вход на академията бутонът „Влез с профил на МОН“ вече ще бъде видим:

Вход през портала на МОН

Управление на профилите на потребителите

Администраторът на академията може да избере дали профилите на учениците и учителите да се вписват автоматично в квотата на тяхната академия или това да става след одобрение от страна на администратора. Тази настройка се задава по следния начин:

  • Избор на меню „Профил и настройки“ под-меню „Обща информация“:

Избор на меню "Обща информация"

  • В секцията „Потребители“ кутийката „Позволено е регистрирането на потребители“ трябва да бъде маркирана, а кутийката „Автоматично одобряване на новорегистрирани потребители“ се маркира в случай, че администраторът не желае да одобрява всеки нов потребител поотделно:

  • В случай, че администраторът на академията предпочита да одобрява своите потребители, преди да бъдат записани в квотата, е необходимо да отиде в меню „Потребители“ от лявата страна на работното табло, под-меню „Потребители, чакащи одобрение“:

  • Отваря се списък, от който администраторът може да избере дали да одобри или да премахне съответния потребител:

Потребителите, регистрирани като ученици в системата на МОН се вписват автоматично в академията на ВЕДАМО с роля „потребител“, а тези, регистрирани като учители – автоматично влизат с роля „преподавател“, което им дава и съответните права.

Ако академията не е в режим на автоматично одобрение и съответно даден акаунт все още не е одобрен, при опит на потребителя, който си е направил регистрация, да влезе в профила си, той ще вижда менютата, но няма да може да ги използва, тъй като те ще са неактивни. Все пак този потребител ще може да влиза в сесии за регистрирани участници, въвеждайки имейла и паролата, които е използвал за регистрацията.

Достъп до профил във ВЕДАМО на ученици и учители, регистрирани в портала на МОН

Учениците и учителите регистрирани в системата на МОН имат достъп до съответната академия във ВЕДАМО, след като въведат адреса (субдомейна) на академията (например exampleschool.vedamo.com) в адресната лента на уеб браузъра си. Отваря се страница за достъп, от която се натиска последният бутон „влез с профил на МОН“. В случай, че бутонът не е видим, ученикът или учителят трябва да се обърнат към администратора на академията, за да активира съответната настройка. След натискане на бутона, потребителят въвежда своите имейл и парола и получава достъп до системата на ВЕДАМО.

Adriana Kubanska, Technical support at VEDAMO offers user-friendly assistance for individuals having technical problems with electronic devices, cases with Internet usage according to services we provide.