Как да адаптираме съществуващ план на урок за виртуална класна стая

Адаптиране на традиционни уроци за виртуална класна стая. Плановете на уроци са просто идея на учителя в добре структурирана форма, за да послужат най-добре за целите на учебния процес. Записването на определени идеи ни позволява да комбинираме елементите на урока, така че те да предадат съдържанието на учащите по най-добрия възможен начин.

Елементи на урока и как да адаптираме традиционен урок за виртуалната класна стая

Планирането на урок е процес, който започва с включването на редица елементи, които ще станат основа на плана на урока. След това създаването на структурата зависи от много фактори, включително и от собствената Ви креативност.

1. Определете целта

Lesson elements and how to adapt traditional classroom lesson to the virtual classroom

Всеки урок е елемент сам по себе си. Той е част от по-голяма структура, която е създадена, за да постигне специфична дългосрочна учебна цел – да стигнем до следващото ниво, за затворим дял, на наблюдаваме период и т.н.

Затова всеки урок трябва да има определена цел, преди дори да започнете да го планирате. За да определите ясно целта, следвайте тези стъпки:

 • помислете за мястото на урока в цялата структура – подходящ момент ли е да добавите нови знания или е по-добре да упражните вече изучен материал;
 • оставете си време за упражняване на наскоро покрит материал;
 • внимателно изберете дейностите, които ще включите, за да не се отегчат учениците;
 • опитайте да комбинирате елементите, така че да се допълват;
 • уверете се, че сте включили всички ключови елементи за учебния процес (например, ако преподавате език, не забравяйте да сложите малко четене, слушане с разбиране, говорене и писане);
 • въпреки че новият материал е без съмнение важен, опитайте да направите така, че той да не заема целия урок;
 • когато включвате упражнение и друга дейност, помислете за реакциите на учениците, когато те трябва да го изпълнят; също така, опитайте се да задавате позитивен тон за всяка дейност.

КАК ДА СЕ АДАПТИРАМЕ КЪМ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

Определянето на основата на урока е, в по-голямата си част, същото като в традиционната класна стая. Едно приятно допълнение, което виртуалната класна стая може да предложи, са шаблоните, които дават възможност предварително да създавате и организирате елементите на урока.

2. ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Компонентите на урока, повечето от които са вградени в традиционна класна стая, включват:

 • нов материал, който трябва да бъде обяснен и разбран;
 • упражнения;
 • материали за четене;
 • образователни игри;
 • материали за слушане;
 • видео материали;
 • практически проблеми за решаване;
 • дискусии

Разбира се, не всички гореизброени присъстват във всеки урок. Учителят избира да включи тези, които най-добре биха послужили за целта на урока.

КАК ДА СЕ АДАПТИРАМЕ КЪМ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

Виртуалната класна стая предлага същото разнообразие от дейности, даже и повече. Много учители се затрудняват, когато се сблъскват със задачата да променят дейност, която се провежда при физическо присъствие, така че тя да може да „влезе“ във виртуалната класна стая (например, листчета хартия, използвани за игри за свързване или четене, и упражнения от други източници, освен от основния учебник).

Adapting traditional classroom lesson to the virtual classroom

Всъщност, адаптирането на традиционните дейности към виртуалната среда не е толкова трудно, дори ако понякога се изисква допълнително усилие. Освен това, то може да се разглежда като възможност за подобрение и може да бъде и наистина забавно. Например, ако трябва да разработите лексикални игри за специализирани термини по определена тема, вместо да използвате само шепа малки листчета, играта може да бъде допълнена с изображения, връзки към специализирани уебсайтове, можете да използвате документи, които могат да бъдат изтеглени, и до които учениците ще могат да получат достъп дори след края на урока.

В допълнение, планираните и представени дейности във виртуалната класна стая могат да бъдат още:

 • персонализирани, така че да отговарят на нуждите на обучаемите;
 • интерактивни и интригуващи;
 • по-лесни за представяне пред по-малки групи;
 • по-достъпни (що се отнася до редактирането);
 • обогатени с примери от реалния живот и реално съдържание.

3. ЗАТВОРЕТЕ ЦИКЪЛА

Идентифицирането на нова информация е само началото на учебния процес. Следващата стъпка е упражняването, а най-важният етап е свободното практикуване. Всеки елемент от новите знания, които получаваме, става устойчив, когато го използваме, за да създадем нещо ново.

По отношение на класната стая, това означава, че за да се гарантира, че учениците действително са усвоили новите знания, учителят трябва да се увери, че е дал на своите ученици възможността да сътворят нещо свое, като например:

 • есе с новите думи;
 • презентация на нова тема;
 • опит върху току-що обяснено явление;
 • програма на нов програмиращ език.

КАК ДА СЕ АДАПТИРАМЕ КЪМ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ

Даването на малки задания винаги е добра идея, независимо дали преподавате традиционно, смесено или изцяло виртуално.
Софтуерът за виртуална класна стая е адаптиран към тази конкретна необходимост по няколко начина. ВЕДАМО дава възможност на учителя да определи всеки ученик като презентатор, което позволява на този ученик да качва съдържание, да показва това, което счита за подходящо, и дори да възлага задачи на другите.
Участниците могат да споделят своите екрани с всеки и да проведат демонстрация в реално време.

 

Практически съвети за адаптиране на традиционни уроци за виртуална класна стая

 • Малки листчета хартия за игри за свързване може да изглеждат добре във виртуална класна стая, когато се представят като думи, написани в по-голям шрифт и когато са цветно кодирани.

Practical tips on adapting traditional classroom lesson to the virtual classroom

 • Използването на географска карта е лесно да се направи чрез публикуване на екранна снимка на местоположението или просто чрез споделяне на екрана.
 • Използвайте изображения от Интернет, поставени на онлайн бялата дъска, за игри за описание, при които учениците се опитват да отгатнат обект въз основа на описание, дадено от друг ученик.
 • Използвайте смело вградената библиотека с фигури, за да скриете или разкриете елементи или да използвате фигурите, за да илюстрирате идеите си, да създавате диаграми и да изграждате модели.
 • Вдигнете нивото: дайте отделни задачи за слушане или гледане на видео (като използвате функцията за разделяне на подгрупи, „breakout room“) на по-малки групи от ученици и след това нека дискутират видяното или чутото.

Marina Ovcharova is experienced Teacher and Copywriter with a demonstrated history of working in the professional training & coaching fields. A strong education professional with a Bachelor focused in Modern Greek Linguistics from Sofia University St. Kliment Ohridski, Marina has been teaching Greek and Bulgarian for 7 years now and loves it. Her fields of interest include psychology, methodology, literature, and culture.