Как да преподаваме на тийнейджъри онлайн

Обучението на тийнейджъри има свои собствени предизвикателства и възнаграждаващи преживявания. Как да обучават тийнейджъри онлайн по най-ефективния начин е въпрос, който много учители си задават. Модерната виртуална класна стая предоставя нови възможности за по-пълноценни образователни техники, които отговарят на нуждите на учениците и правят работата на преподавателите по-лесна и по-приятна.

Дори най-опитните онлайн учители често се притесняват да обучават тийнейджъри. Младежите са сред най-разнообразната група обучаеми с различни качества, нива на мотивация, умения, нагласи и интереси. Тийнейджърите могат да се държат като възрастни, като показват зрялост и уважение в един момент, докато в следващия да се държат наивно и да показват липса на концентрация и интерес, което е по-типично за най-малките ученици. Когато търсите съвети за това как да преподавате на тийнейджъри онлайн, има няколко подхода и стратегии, които можете да използвате, за да направите процеса по-удовлетворяващ, интересен и приятен.

Тийнейджърите като обучаеми

Ето някои от характеристиките на тийнейджърите като група учащи, които трябва да се имат предвид, когато се търсят най-ефективните методи и подходи за онлайн обучение:

  • Тийнейджърите не са деца. Учениците на възраст между 15 и 18 години обикновено имат собствени интереси и мнения. Те искат да бъдат уважавани, разбирани и слушани. Преподавателите трябва да общуват с тях, както биха направили с възрастните по един уважителен и приятелски начин.
  • Тийнейджърите са пораснали, но понякога могат да се държат като деца. Когато преподават на тийнейджъри онлайн, преподавателите може да се наложи понякога да се справят с незряло и неподходящо поведение от страна на учениците.
  • Тийнейджърите са по-разсеяни по време на учебния процес, отколкото възрастните учащи. Разсейването идва в много форми – от допълнителни дейности, като гледане на видеоклипове, до общуване един с друг чрез изпращане на текстови съобщения.
  • Тийнейджърите са чувствителни към критика и натиск от страна на връстниците.
  • Тийнейджърите могат да учат онлайн във виртуална класна стая, както и в традиционна класна стая в приветлива обстановка. В някои случаи онлайн обучението е още по-ефективно за учениците, отколкото обикновеното обучение в училище.

Effective tutoring methods when teaching teenagers online

Как да преподаваме на тийнейджъри онлайн и да превърнем предизвикателствата в успешно учебно преживяване?

Използвайте комбинация от интерактивни учебни инструменти и техники

Учениците учат по различни начини. За някои е по-ефективно да обсъждат и да пишат по различни теми, докато други учат по-добре чрез визуални презентации. Интерактивната онлайн бяла дъска на виртуалната класна стая е един от най-мощните Ви инструменти, за да ангажирате всички с учебния процеса. Интегрирането на медийни материали в уроците, като видеоклипове, късометражни филми и музика, осигурява по-пълноценно обучение за всички тийнейджъри във виртуалната класна стая.

Стимулиране и предизвикване на учениците

Тийнейджърите се отегчават по-лесно в сравнение с възрастните обучаеми. Един от начините да се запази вниманието на учениците е да се предизвика тяхното мислене и умения за вземане на решения, креативност и логика. Добавете по-трудни задачи. Задавайте въпроси и инициирайте групови дискусии. Малко по-трудни упражнения стимулират умовете на тийнейджърите и ги държат фокусирани върху урока. Така ще се чувстват по-ангажирани с учебния процес и компетентни. Освен това можете да включите състезания във виртуалната класна стая, като разделите учениците на малки групи. Използвайте отделните работни пространствата (breakout rooms), за да създадете отбори и ги насърчавайте да полагат максимални усилия, когато изпълняват задачата.

Дайте на тийнейджърите избор и алтернативи

Един от най-ефективните методи, когато преподавате на тийнейджъри онлайн е да им даде избор по отношение на процеса на обучение. Тази техника подобрява мотивацията на учениците да работят по проектите и да бъдат по-ангажирани в уроците. Например, дайте на тийнейджърите няколко варианта за домашна работа. Ако те обичат да играят учебни игри, им предложете избор за това коя игра да играят по време на урока. Попитайте ги за мнението им по темите, които ще обсъдите в клас и т.н. Ако планирате да пускате видеоклипове по време на урока, попитайте ги кои клипове искат да гледат първо.

When tutoring teens online give them a choice regarding the learning process

Подобрете уменията си за управление на класната стая

Как можете да поддържате хармония във виртуалната класна стая, както и безупречен учебен процес? Онлайн учителите се занимават с отвличане на вниманието на учениците, колкото и учителите в редовните класни стаи. Онлайн учениците може да не са в една и съща физическа стая, но също така разговарят помежду си чрез текстови съобщения и др.; могат да се разсейват от шумове и дейности, които се случват в тяхната среда; извършват допълнителни дейности, като гледане на видео, телевизия и т.н. по време на урока. Някои ученици се опитват да мамят по време на тестове и упражнения. За да се справят с всички тези ситуации, преподавателите трябва внимателно да наблюдават всичко, което се случва във виртуалната класна стая. Важно е да включвате всички ученици в учебния процес, за да ги държите фокусирани и ангажирани със задачите. Не се колебайте да задавате въпроси и да насърчавате тийнейджърите да споделят и да питат. Ролята на преподавателя е да намери перфектния баланс, като си взаимодейства с всеки ученик, от най-срамежливия до най-екстровертния тийнейджър.

Бъдете разбиращи, търпеливи и окуражаващи

Тийнейджърите преминават през много труден етап; всички знаем какво е. Онлайн преподавателят трябва да открие какви методи и техники работят за цялата група ученици и в същото време да прилага индивидуален подход към всеки ученик. Важно е да се има предвид, че тийнейджърите са много чувствителни към критики и натиск от връстниците. Поради тази причина, много онлайн преподаватели дават писмени задания на своите ученици и те получават индивидуална обратна връзка от учителя. По този начин не се чувстват изложени пред съучениците си. Средата в класната стая трябва винаги да бъде положителна, приятелска и приветлива. Трябва да се дава редовна обратна връзка с положително отношение, със съвети как да подобрят работата си и с насърчаване как да се изразяват и да бъдат активни в клас. Преподавателите също трябва да помолят учениците за обратна връзка, за да засилят взаимоотношенията си и да подобрят комуникацията в класната стая.

Хвалете учениците си

Покажете благодарност за работата на учениците, особено когато полагат максимални усилия по дадена задача. Не забравяйте да хвалите тийнейджърите за техните постижения. Изразявайте колко горд/а сте от техните постижения и подобрени умения и знания. Когато младите ученици се чувстват забелязани и оценени, те ще бъдат по-мотивирани да вложат най-добрите си усилия в процеса на учене и да разширят хоризонта си.

С много търпение, положително отношение и правилните инструменти под ръка, ще знаете най-добрите практики за това как да преподавате на тийнейджъри онлайн във виртуални класни стаи.

Teodora Kosturska has a strong interest and experience in content writing, digital marketing and copywriting. She has a Bachelor Degree in Marketing from the University for National and World Economy, Sofia. She has interests in various topics, including education, innovative technologies, environment and nature and traveling.