Как да преподаваме онлайн - стъпки за провеждане на първа сесия

Ако искате да провеждате онлайн сесии, задължително трябва да знаете как. В противен случай, може да пропуснете вълнуващата възможност да научите предимствата на онлайн преподаването. Предлагаме няколко примерни форми на образователно взаимодействие и процес от 8 стъпки, през които трябва да преминете. Можете да проведете първата си онлайн сесия уверено като следвате детайлно всяка стъпка, функционалности и характеристики на виртуалната класна стая.

Следните са само примери за възможни форми на образователни взаимодействия:

 • индивидуални сесии – един учител работи с един ученик онлайн;
 • групови сесии – един учител работи с група ученици онлайн;
 • връзка между паралелни традиционни класни стаи в различни местоположения;
 • семинарни сесии – един учител работи с група ученици;
 • смесено обучение – онлайн обучението се съчетава с учене в реална класна стая. Виртуалната класна стая на ВЕДАМО може да бъде вплетена в традиционна класна стая, като се канят отдалечени гост-учители да провеждат уроци с учениците.

Стъпки:

 1. Запознайте се с виртуалната класната стая.
 2. Опознайте учениците си.
 3. Подгответе съдържанието за сесията.
 4. Подгответе физическата среда.
 5. Направете тест с някого, когото познавате добре и гледайте записа (по избор).
 6. Насрочете първата си сесия с учащите.
 7. Планирайте програмата си и започнете да преподавате.
 8. Съберете обратна връзка от учениците си.

Стъпка 1: Запознайте се с виртуалната класната стая

Ако това е първият Ви опит като виртуален преподавател в синхронна онлайн платформа, не се притеснявайте – виртуалната класна стая на ВЕДАМО е много интуитивна и предоставя всички инструменти, от които се нуждаете, за да водите сесии, в които преживяването е много близко до това в присъствено обучение. След като си създадете профил във ВЕДАМО, проучете функциите на виртуалната класна стая и вижте как те могат да Ви помогнат и да обогатят стила Ви на преподаване.

Преди да започнете да преподавате, уверете се, че Вашето устройство и Интернет връзка покриват минималните технически изисквания, като направите проверка на системата от Вашето работно табло. Това ще осигури гладкото протичане на виртуалните сесии. Препоръчително е да споделите тези технически изисквания с участници си, преди да започнат сесиите.

Vedamo system check screen

Виртуалната класна стая ВЕДАМО е оборудвана с инструменти за комуникация, споделяне на учебно съдържание, съвместно учене и управление на класната стая.

Инструментите за комуникация Ви позволяват да взаимодействате в реално време с Вашите ученици, както и да провеждате дискусии, ролеви игри, разговорни курсове и други интерактивни дейности с тях. За целта можете да използвате видеоконферентната връзка, която позволява едновременно да виждате и чувате до 25 участника в така наречените видео прозорци.

Teacher and students in video-conference connection

Можете също да използвате вътрешния чат, за да пишете съобщения до цялата група или до определен участник. Чатът може да се използва, когато някои от участниците нямат аудио връзка, или за колективно обсъждане (brainstorming), рефлексия, писане на въпроси по време на презентация, за да не се прекъсва презентатора, и т.н.

Vedamo internal chat

Инструментите за споделяне на учебно съдържание дават възможност да представите учебното съдържание в различни медийни формати – изображения, текст, видео, аудио файлове, таблици, схеми и др. Това ще помогне да отговорите на различните стилове на учене и да направите сесиите си динамични и ангажиращи. Когато се подготвяте за сесия, качете всички учебни материали във файловата библиотека. Вашите презентации, текстови файлове, изображения и таблици могат да се споделят с участниците на онлайн бялата дъска.

Whiteboard presentation with video-conference

 • можете да намерите повече информация за файловата библиотека в тази статия.
 • научете как да управлявате страниците на бялата дъска тук.
 • за да се уверите, че всички участници виждат една и съща страница от бялата дъска, използвайте настройките на бялата дъска.

Всички видео и аудио файлове, както и видеа директно от YouTube могат да бъдат споделяни с Вашите ученици чрез медийния плейър. Можете да намерите повече информация за медийния плейър в тази статия. Имайте предвид, че във виртуално обучение на живо се препоръчва да се гарантира взаимодействие с участниците на всеки 3-5 минути. Ето защо, ако видеофайловете са по-дълги, можете да ги спирате и да задавате въпроси на участниците, или да им дадете задача, докато гледат видеото.

Ако трябва да използвате външни приложения или софтуерни програми, които не могат да бъдат споделени на бялата дъска, можете да използвате функциата за споделяне на екрана. Можете да научите повече за тази функция тук.

Виртуалната класна стая ВЕДАМО е интерактивна виртуална среда, която дава много възможности за съвместни учебни дейности. Вашите ученици могат да създават и редактират съдържание на бялата дъска както индивидуално, така и заедно, като използват инструментите за писане, редактиране, рисуване и създаване на графични обекти.

Fill-in-the-gaps exercise

По време на сесията можете да осигурите оптимален баланс между индивидуалната работа, работата в малки групи и с цялата група, като използвате отделните работни пространства (breakout rooms). Например, можете да започнете сесията си с презентация на новата информация в главната виртуална класна стая. След това можете да разделите участниците на малки групи и да им възложите задача да дискутират, за да упражнят новите знания. След което можете да съберете отново участниците в основната група и да ги насърчите да представят резултатите от съвместната им работа.

Виртуалната класна стая ВЕДАМО предоставя на преподавателя лесен за използване контролен панел за управление на класната стая. Тази функция позволява да контролирате достъпа на участниците до различните функционалности, като видео-аудио връзка, инструменти за бяла дъска, файлова библиотека и др.

Това са ключови функционалности на виртуалната класна стая. За подробна информация за тях и другите функции във виртуалната класна стая на ВЕДАМО, моля, посетете този раздел.

Стъпка 2: Опознайте учениците си

Виртуалната класна стая на ВЕДАМО е динамична виртуална учебна среда, насочена към насърчаване на съвместното учене. Ето защо е много важно да имате информация за Вашите ученици, техните нива, нужди и интереси, преди да се проведе обучението. Синхронното виртуално обучение ни дава преживяване, близко до традиционната класна стая, въпреки че преподавателят и обучаемите не са в една и съща физическа среда. Поради тази причина, колкото по-добре познавате Вашите ученици и създавате съдържание, което е подходящо за тях, толкова по-бързо те ще се приспособят към компютърно подпомаганата учебна среда. Това ще им помогне да се чувстват част от учебна общност и ще мотивира активното им участие и сътрудничество с другите.

Може не само да подготвите входящ тест, за да определите нивото на знанията им, но и да проведете кратко проучване, за да съберете информация за техните интереси, стилове на учене и очаквания. След това можете да използвате тази информация, докато планирате учебните дейности, като включите примери от реалния живот, както и съдържание, което е подходящо за интересите на учениците. Познаването на обучаемите е от основно значение за постигането на успешно диференцирано обучение.

Повече информация за диференцираното обучение можете да намерите тук.

Стъпка 3: Подгответе съдържанието за сесията

Виртуалната класна стая на ВЕДАМО разполага с разнообразни функционалности и инструменти, за да подобри креативността Ви като учители. Ако ги използвате до максималния им потенциал, ще постигнете високо ниво на интерес и внимание от учениците по време на виртуалната сесия. Тези инструменти са предназначени да улеснят интерактивността, дискурсът и работата в екип.

Когато планирате сесиите си, включете разнообразни дейности. В синхронна виртуална среда трябва да взаимодействате с обучаващия(ите) на всеки 3-5 минути. Например, ако целта на сесията е да представите нови знания, избягвайте да изнасяте дълга лекция във виртуалната класна стая. Вместо това разделете съдържанието на 3-5 ключови момента и превключвайте между представяне на ключови понятия и практически упражнения или дискусии. По този начин ще можете да задържите вниманието на учениците, като насърчавате активното им участие.

Виртуалната класна стая на ВЕДАМО позволява да подготвите богати на съдържание сесии. Можете да:

 • представяте нови знания – чрез качване на изображения, документи, презентации, таблици, схеми и др. на бялата дъска, както и чрез споделяне на видео файлове и YouTube видеа в медийния плейър или споделяне на екрана, за да демонстрирате външни приложения;
 • включете съвместни дейности – като използвате инструментите за писане и редактиране на текст, рисуване и създаване на графични обекти върху бялата дъска; или чрез провеждане на малки групови дейности в отделните работни пространства (breakout rooms);
 • организирайте групови дискусии, сесии за колективно обсъждане (brainstorming) и други интерактивни дейности – комбинацията от видеоконферентна връзка и интерактивната бяла дъска дава възможност да провеждате дейности, изискващи активно участие и принос от обучаващите се;
 • давайте индивидуални задачи – можете да използвате отделните работни пространства (breakout rooms), за да дадете на участниците индивидуални задания. Докато са там, те няма да могат да виждат и чуват другите. Вие, като учител, можете да влизате навсякъде и наблюдавате работата им;

How to teach online

Това са само някои примери за разнообразието от учебни дейности, които можете да планирате за Вашите онлайн сесии. Независимо от това, което сте решили да подготвите, е препоръчително да качите предварително всички учебни материали във виртуалната класна стая и да ги запазите като шаблон за сесия. Тези шаблони запазват подреждането на материалите във виртуалната класна стая и могат да бъдат качени и повторно използвани в неограничен брой сесии само с едно кликване на мишката.

 • можете да прочетете повече за управлението на страниците на бялата дъска в тази статия
 • научете повече за шаблоните за сесии тук
 • повече съвети за структурата на Вашите онлайн сесии можете да намерите тук

Стъпка 4: Подгответе физическата среда

Въпреки че обучението във виртуалната класна стая е компютърно подпомагано, то все пак е ръководено от преподавател и зависи от взаимодействието между него и участниците. Видеоконферентната връзка позволява визуален и звуков контакт между участниците, което доближава изживяването до това в присъствено обучение. В резултат на това, участниците могат да следват израженията на лицето, реакциите и други елементи на невербалната комуникация както на преподавателя, така и на другите участници. Във виртуалната класна стая ролята на преподавателя се променя значително и той е преди всичко модератор и съветник. Преподавателят служи като групов фасилитатор по време на съвместните дейности и като експерт, когато учениците се нуждаят от помощта му.

Като модератор на взаимодействието, преподавателят по подразбиране има отделен видео екран с висококачествена връзка. По този начин участниците могат да приемат инструкциите на преподавателя както слухово, така и визуално. Ясната аудио и видео връзка зависи не само от скоростта на интернет и хардуерните спецификации, но и от подреждането на физическата среда.

How to teach online - prepare the physical environment

Вземете предвид следните съвети, когато се подготвяте за сесии във виртуалната класната стая:

 • Уверете се, че има достатъчно светлина в стаята. Ако няма достатъчно естествена светлина, може да включите допълнителна лампа зад уеб камерата си.
 • Не сядайте с гръб към източника на светлина. Участниците няма да могат да виждат лицето, а само силуета Ви. Изберете място, където се виждате ясно – най-добрият вариант е да сте с лице към източника на светлина, така че тя да пада върху вас. Ако светлината е твърде ярка, замъглете я по подходящ начин. В противен случай, контраста между светлина и сянка твърде много ще деформират изображението на екрана.
 • Изберете подходящ цвят на облеклото, така че да е различен от фона

How to teach online

 • Уверете се, че фонът е чист и подреден, в противен случай той може да разсейва участниците. Вашата спалня или кухня не са най-добрите места за позициониране на лаптопа, тъй като те могат да доведат до асоциации с почивка или хранене. Можете да изберете чиста стена, библиотека или всеки друг интериор, който прилича на работна среда. Избягвайте ярки цветове и любопитни предмети, които могат да разсейват. Разбира се, може целенасочено да изберете да използвате тези обекти или интериорни елементи за целите на определена сесия (например предмети за чужди езици, преподавайте от кухнята си, когато имате сесия за определена култура и кухня и т.н.), но това вероятно няма да бъде обичайният случай.
 • Когато включите камерата, уверете се, че можете да видите цялото си лице на видео екрана и поне част от Вашия торс. Опитайте се да позиционирате изображението си в центъра на видео екрана.
 • Уверете се, че няма фонов шум в стаята или нещо, което може да блокира микрофона Ви

Можете да намерите още съвети за подготовката си за онлайн сесии тук.

Стъпка 5: Направете тест с някого, когото познавате добре, и гледайте записа (по избор).

Ако това е първият Ви опит като виртуален учител, ще бъде добра идея да проведете една или две тестови сесии с някои от Вашите приятели, колеги или роднини. Дейностите във виртуалната класна стая понякога отнемат по-кратко или по-дълго време в сравнение с традиционната класна стая. Тези тестове ще помогнат да проучите тези разлики и да планирате по-добре сесиите си.

Тестовите сесии също ще помогнат да изпробвате в реално време с участници инструментите на виртуалната класна стая и инструментите за управление на учителя. Това ще послужи като вдъхновение за повече идеи и ще Ви направи по-уверени по време на реални онлайн сесии.

Можете да видите ефективността си по време на тестовата сесия от интерактивните архиви на таблото за управление. Вижте как тук.

Вижте как да поканите участници във виртуалната класна стая в раздела „Покани участници“ в тази статия.

Стъпка 6: Насрочете първата си сесия с учащите

Виртуалната класна стая на ВЕДАМО е много интуитивна и участниците не се нуждаят от специално обучение, за да използват инструментите. Въпреки това, първата сесия обикновено е ново преживяване за тях и те често са любопитни да изследват разнообразието от инструменти и възможности. Ето защо препоръчваме да планирате по-дълга първа сесия и да прекарате известно време да се опознаете и да ги запознаете с околната среда.

По време на първата сесия ще можете да научите повече за учениците си, техните интереси и очаквания. Също така, те ще имат възможност да изпробват инструментите, които ще използват по време на сесиите. Можете да подготвите някои забавни упражнения, както и дейности за разчупване на леда. Например, можете да ги помолите да нарисуват върху бялата дъска животното, което най-добре ги описва. По този начин, те ще имат възможност да използват инструментите четка или графични обекти. (Вижте как да използвате инструментите на бялата дъска тук).

Повече идеи за разчупване на леда във виртуалната класна стая можете да намерите тук.

How to teach online - schedule your first welcome session with the learners

Стъпка 7: Планирайте програмата си и започнете да преподавате

След като свикнете с работата с инструментите на виртуалната учебна среда, можете да изградите структурата на Вашия онлайн курс. Можете да планирате това сами с помощта на документи или подходящи приложения, но системата за управление на обучението ВЕДАМО може да Ви помогне да организирате и управлявате този процес по-бързо и по-лесно.

Първо, разпределете съдържанието на учебния материал на отделни малки сесии. Създайте график на сесиите с ясна времева рамка. Когато графикът на сесиите е готов, споделете го с участниците. Ако използвате системата за управление на обучението, те ще бъдат автоматично уведомени и сесиите ще бъдат организирани в календар на личните им табла за управление.

Make sure you plan activities for interaction among participants that foster the creation of an online community. Select and use appropriate electronic materials and resources relevant to the learners’ experiences, interests and levels. Create varied study activities that correspond to pre-set educational aims. Carefully consider the Virtual Classroom’s tools that you are going to employ for each learning activity. Balance the activities of individuals, small groups and the entire group.

Стъпка 8: Съберете обратна връзка от учениците си

ВЕДАМО предлага възможност за дискусии в реално време. Това дава възможност на преподавателя и участниците да изразят мнението си като незабавна обратна връзка, което повишава усещането сред участниците за работата в споделено пространство.

Като част от работния процес, обратната връзка на обучаемите помага да подобрите ефективността си като виртуален учител. В края на сесията, както и в края на целия курс, можете да подготвите кратък въпросник за Вашите участници.

How to teach online - collect feedback from your learners

Ако въпросникът е в края на сесията, той може да се проведе устно или писмено и въпросите трябва да бъдат от отворен тип, което позволява кратки отговори (например: „Какво Ви хареса в ролевата игра? Какво не Ви хареса? Как се почувствахте в ролята си? Какво бихте подобрили?“, и т.н.).

Писменият въпросник в края на курса трябва да бъде по-подробен, с въпроси с избираем отговор и отворени въпроси). Трябва да има въпроси относно използваните електронни учебни материали, методите, които са били приложени, взаимодействията с другите участници, технически проблеми и предложения за подобрение. От отговорите на участниците можете да си направите изводи за мнението им, какво им е харесало и не им е харесало в сесията/курса и за техните предложения за подобрение. Тази информация Ви позволява да коригирате и преструктурирате дизайна на виртуалната сесия/курса, както и да подобрите, добавите или промените някои от елементите по съответния начин. Всичко това Ви позволява да персонализирате учебния процес, като се основавате на нуждите както на цялата група, така и на отделните участници.

За повече информация относно рефлексия и обратна връзка във виртуална среда прочетете тази статия.

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният й опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор. В последните 9 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, обучител на учители, главен редактор на блога на Ведамо и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.