Информация за наръчника

Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас

Автори и съставители: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт и д-р Вероника Рачева

Този наръчник за учители е резултат от проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ , който се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Партньори по проекта са и 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София и СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица.

Основната идея на наръчника е да предложи на българските учители от средните училища методически насоки и апробирани педагогически практики за качествено преподаване в онлайн и смесена учебна среда, специално адаптирани за спецификата на българското училищно образование.

Освен като електронно издание, което може да изтеглите от линка по-долу, наръчникът е наличен и под формата на интерактивно издание, което може да разгледате тук. В интерактивното издание, към всяка добра практика има записано видео-интервю с учителя-автор, който споделя своя опит и съвети за бъдещо прилагане на представения урок.
Наръчникът е със свободен достъп за всички заинтересовани.

Изтеглете електронната версия на наръчника тук:

America for Bulgaria Foundation

 

Подкрепата за Ведамо ЕАД е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, представени в наръчника, принадлежат единствено на ВЕДАМО ЕАД и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

 

 

ВЕДАМО ЕАД
адрес: ул. Ген. Гурко 52, ет. 5, София 1000
email: info@vedamo.com
www.vedamo.com

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO