Дейности във виртуалната класна стая

Всяка виртуална класна стая е като жив организъм – тя се нуждае от постоянна грижа, за да расте. Освен това, онлайн преподавателите също се развиват въз основа на това, което се случва във виртуалната класна стая. За да се осигури възможно най-доброто преживяване за онлайн учениците, преподавателите трябва внимателно да подберат дейностите, които ще се провеждат по време на учебния процес.

Дейности във виртуалната класна стая – дръжте учениците ангажирани

Независимо от дейностите, които избирате за вашия онлайн курс, уверете се, че те са подходящи за нивото и интересите на вашите ученици. Ангажиращите материали и позитивното отношение създават успешно електронното обучение.

Изследванията показват, че има връзка между по-висока ангажираност на учениците, тяхното постоянство и задържането им в онлайн програмите. Насърчаването на ангажираността на учениците е особено важно в онлайн среда. Затова трябва да проучите огромните възможности за ангажиращи дейности, налични в онлайн среда.

Идеи за виртуална класна стая

Дискусии

Описание: Използването на дискусии в класната стая е един от най-добрите начини учениците да изразят мнението си. Освен това, е чудесен начин за тях да се чувстват част от групата. Можете да разделите класа си на групи и да им дадете проблем да обсъждат, или да създадете две противоположни гледни точки и да накарате учениците да ги защитят с подходящи факти.

Activities in the virtual classroom: Discussion

Ползи: С помощта на дискусии на тема, картина или видео учениците ще се научат да си сътрудничат, свободно да изразяват мислите си и да слушат другите.

Ролеви игри

Описание: Има различни начини да се изпълни ролева игра във виртуалната класна стая. Можете да накарате учениците да говорят от гледна точка на историческата фигура, или да ги накарате да мислят нестандартно, докато се опитват да намерят ново решение на популярен проблем. След това проведете дискусия, основана на ролева игра, и я използвайте, за да направите изводи, които лесно ще бъдат запомнени.

Ползи: Виртуалната ролева игра дава възможност на учащите да си взаимодействат, както и да научат какво е да си на мястото на другия, което е изключително важно, когато в една класна стая има хора от различни мултикултурни среди.

Взаимодействие между учениците

Описание: Взаимното оценяване има много форми, но всички те дават възможност на учениците да оценяват себе си и другите от собствената си перспектива. Можете или да накарате учениците да оценят домашната работа, или да ги разделите на групи и да ги помолите да решат задача заедно. След това всяка група може да представи работата си пред другите групи. Взаимното оценяване включва творчески задачи като рисуване, изнасяне на речи и др.

Ползи: Тези дейности използват различни начини за групова комуникация. Те също така засилват разсъждаването и насърчават диалога между онлайн учениците.

Игри

Activities in the virtual classroom: Games

Описание: Всички обичат да играят игри. Планирайте игра от време на време, за да направите ученето по-приятно. Например, можете да използвате игри в края на онлайн сесия, за да упражните ново умение. Опитайте „Викторина“ или „Бесеница“- те развиват асоциативно мислене.

Ползи: Игрите са чудесен начин да накарате учениците да мислят. Чрез разнообразяване на игрите, които използвате, може да упражнявате различни умения. Геймификацията поддържа учениците заинтересовани и ги предизвиква да бъдат активни.

Анкета

Описание: Онлайн преподавателите често използват анкети, преди да представят материал или някакъв факт. Идеята е, че анкетите подготвят учениците за новите знания и им дават по-добър шанс да запомнят новите факти. Въпросите в анкетата може да се основават на факт или лично мнение. Освен това има много сайтове за гласуване на живо, които позволяват на учениците буквално да видят как могат да променят резултатите. Просто се уверете, че сте събрали всички данни преди да разкриете съдържанието.

Ползи: Използването на анкети ще ангажира учениците и ще им позволи да се чувстват като активни участници в образователния процес. По този начин, всички нови знания, които ще научат, ще се възприемат като лично откритие.

Съвети как да подготовяте дейности за виртуална класна стая

An image of child with laptop in the context of useful tips to preparing activities in the virtual classroom

  1. Проучете обучаемите – уверете се, че избирате дейности, които са предизвикателни и подходящи за тяхната възраст и интереси.
  2. Променяйте дейностите от време на време – уверете се, че вашите онлайн ученици са ангажирани. С други думи, ключът е в изненадата.
  3. Задействайте емоциите – използвайте дейности, които стимулират не само рационалното им мислене, но и емоциите им. Например, ролевата игра е чудесен начин да се включат емоции в онлайн уроците.
  4. Определете време за всяка дейност – всеки онлайн час е много динамичен, особено за онлайн учителите. Така че планирайте точно времето, което ще е необходимо за всяка дейност. По този начин ще елиминирате възможността учениците да загубят интерес или концентрация, ако сесията е твърде дълга или просто да не се наслаждават на урока, ако е твърде кратък.
  5. Подгответе всички необходими материали – в зависимост от дейностите, които сте избрали, ще са Ви необходими различни инструменти. Уверете се, че се възползвате максимално от възможностите на виртуалната класна стая. Разнообразете техниките и открийте нови онлайн възможности със учениците. Ако е необходимо, репетирайте работата с материалите предварително, така че да се сведат до минимум неочакваните капани.

Tanya Ilieva has strong experience in journalism, advertising, creative copywriting and digital marketing. She has a PhD in Graphic design from Faculty of Journalism and Mass Communication in Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Some of her creative works in advertising has been rewarded both in Bulgaria and abroad. Her fields of interest include: philosophy of language, semiotics, visual metaphors, linguistic.