Какви са ползите от електронното обучение за учителите

В този технологичен свят, в който живеем, много е важно за учителите да бъдат в крак с новите техлологии. Това ще им позволи по-добре да разбират учениците си, които активно търсят в мрежата. Учителите ще могат да адаптират методите си на преподаване към нуждите на учениците си и ще подобрят собствените си умения за работа с информационни технологии. Тази статия ще разкрие ползите от електронното обучение за учителите.

Статията ще се фокусира върху това как електронното учене ще позволи на обучителите да подобрят и развият стила си на преподаване. Тя също ще подчертае как онлайн платформите ще се отразят позитивно на професионалното самоусъвършенстване на учителите.

Ползи от електронното обучение за учители, които подобряват стила им на преподаване

Всеки учител има свой собствен стил на преподаване, но обикновено се опитва да адаптира своя подход в зависимост от нуждите на обучението на своите ученици. Какви са ползите от електронното обучение за учителите, които влияят на техния стил? Независимо от стила на учителя, е важно да се развие положително отношение, да се поставят цели и да се установят високи очаквания за учениците.

Ефективните методи на преподаване ангажират надарените ученици, както и по-бавно учащите, и тези с дефицит на вниманието. Тук диференцираното обучение и балансираното съчетание от стилове на преподаване могат да помогнат на всички ученици в дадена класна стая, а не само на малкото, които реагират добре на един определен стил на преподаване.

В този контекст електронното обучение е канал и инструмент, чрез който учителите могат да подобрят своите стилове на преподаване. Ето някои от основните предимства на електронното обучение за учителите, свързани с тази тема:

 • свързаност – платформите за електронно обучение позволяват на учителите да останат свързани с учениците си извън учебните часове, за да обменят ресурси, видеоматериали, идеи, методики и педагогически практики.

benefits of e-learning for teachers-connecting

 • гъвкавост – сред ползите от електронното обучение за учителите е голямото разнообразие от различни ресурси, като видео, текстове, презентации и тестове, които те могат да използват, за да адаптират методите си на обучение към стиловете на учене на своите ученици.
 • иновация – използването на нови технологии дава на учителите свободата да експериментират в преподавателската си практика и възможността да правят промени, ако нещо не работи.
 • достъпност – онлайн платформите, които са достъпни 24/7, позволяват на учителите да разработват и създават своите материали според графици си, когато им е удобно. Важно е също така да се отбележи, че всички учебни материали могат да бъдат преглеждани толкова пъти, колкото е необходимо.
 • мотивиращо учене – онлайн платформите позволяват на учителите да подкрепят своите ученици извън класната стая, където не прекарват много време заедно и да им дават допълнителни инструкции по теми като изкуство, пеене, шах и готвене. Това дава на учителите възможност да водят учениците към успех както по време на, така и след училище.
 • ефикасност – ползите от електронното обучение за учителите включват способността да получават постоянна обратна връзка от своите ученици за това дали разбират материала, дали това е интересно за тях и т.н. Онлайн платформите предоставят голямо разнообразие от инструменти за оценка.
 • по-добра комуникация с родителите – електронното обучение предлага по-голяма прозрачност за родителите по отношение на това как децата им се подготвят за училище. Като цяло, тя допринася за по-добра комуникация между учителите и родителите.
 • спестява време – времето е изключително ценно за преподавателите. Чрез премахването на необходимостта да се пътува до училище вечер и през уикендите, преподавателите могат да отделят повече време за нови идеи.

Benefits of e-learning for teachers - Save time

 • По-благоприятно е за околната среда и по-ефективно финансово – едно от най-важните предимства на електронното обучение за учителите са намалените разходи, когато става въпрос за наемане на стая, пътни такси и разходи за печатни материали. Потреблението на хартия също е значително намалено, тъй като цялата информация е в електронен формат.

Ползи от електронното обучение за учители, които насърчават самоусъвършенстването

Всички знаем, че учителите са много заети. Ето защо, за някои преподаватели, обучение, професионално развитие и рефлексия са по-надолу в списъка с приоритети. Въпросът не е липсата на мотивация, а в предизвикателството да се намери време. Ползите от електронното обучение за учителите могат да им помогнат да спестят време и да им позволят да се съсредоточат върху собственото си развитие. Ето някои от областите, в които онлайн платформите за електронно обучение, включително виртуалните класни стаи, помагат на преподавателите да подобрят:

 • креативността си – ежедневно учителите са предизвиквани да станат по-гъвкави и креативни, за да привлекат вниманието на своите ученици. Използването на разнообразни ресурси за онлайн обучение провокира и развива процесите на творческо мислене на преподавателите;
 • ученето през целия живот – платформите за електронно обучение са един от каналите, които преподавателите могат да използват, за да задълбочат знанията си и да повишат уменията си;
 • изграждане на общност – онлайн платформите позволяват на преподавателите да останат свързани с колеги от цял свят, както и да споделят идеи и да се вдъхновяват;

What are the benefits of e-learning for teachers - Improvement of Teacher Self-Development and building a community

 • саморефлексия – съвременните платформи носят повече ползи от електронното обучение на учителите, като например възможността да правят аудио и видео записи от уроците си и след това да ги гледат, анализират и използват за саморефлексия;
 • наблюдение – наблюдаването на други преподаватели в училището или чрез различни онлайн курсове може да бъде много полезно. Учителите могат да сравняват различни стилове на преподаване, практики и т.н. Така могат да разберат по-добре какви учители са;
 • обратна връзка – друга важна полза от електронното обучение за учителите е възможността да получат обратна връзка за преподавателския си стил от своите ученици и колеги. По този начин те получават по-добра перспектива за работата си и научават къде могат да променят навиците си и да направят подобрения.

Zdrava Stoeva has over 10 years experience in corporate and non-government sector. She has Master Degrees in International Relations and European Law. With strong interest in education and human rights, she is happy to contribute to projects which hit her values and beliefs.