Проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас

От началото на 2021 г. проектът „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Основната идея на проекта е да се разработи електронен наръчник за учители с методически насоки и педагогически модели за качествено преподаване в онлайн и смесена учебна среда, специално адаптирани за спецификата на българското училищно образование.

Наръчникът ще бъде качен в специална секция на страницата на Ведамо (vedamo.com) и ще бъде свободнодостъпен за всички заинтересовани. В него ще бъдат включени общо 36 добри практики в онлайн и смесеното обучение от България и САЩ. Тези добри практики ще бъдат апробирани в пилотни български училища с помощта на общо 20 специално обучени учители от 1- 12 клас. 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София и СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица са партньори по проекта.

Екипът по проекта ще документира апробацията и резултатите от нея. На база на събрания материал ще бъдат записани кратки видео интсрукции за учители като част от електронния наръчник.

Подкрепата за Ведамо ЕАД е осигурена от Фондация „Америка за България“.

Лого "Америка за България"

Dr. Veronica Racheva is managing VEDAMO’s training programme. Veronica is a PhD in Theory of Education. She graduated from the Doctoral School at the Institute of Education, University of London and has a specialisation for a Virtual Teacher from the University of California, Irvine. Currently, she is a CEO of a Bulgarian K12 online academy, based on VEDAMO e-learning infrastructure. She is also a lecturer in E-learning at the Sofia University, researcher and author of scientific reports.
VEDAMO Virtual Classroom
For the past seven years we have been providing a platform with all the functionalities an online tutor needs.
Explore
VEDAMO Virtual Classroom
For the past seven years we have been providing a platform with all the functionalities an online tutor needs.
Explore