Проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас"

От началото на 2021 г. проектът „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Основната идея на проекта е да се разработи електронен наръчник за учители с методически насоки и педагогически модели за качествено преподаване в онлайн и смесена учебна среда, специално адаптирани за спецификата на българското училищно образование.

Наръчникът ще бъде качен в специална секция на страницата на Ведамо (vedamo.com) и ще бъде свободнодостъпен за всички заинтересовани. В него ще бъдат включени общо 36 добри практики в онлайн и смесеното обучение от България и САЩ. Тези добри практики ще бъдат апробирани в пилотни български училища с помощта на общо 20 специално обучени учители от 1- 12 клас. 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София и СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица са партньори по проекта.

Екипът по проекта ще документира апробацията и резултатите от нея. На база на събрания материал ще бъдат записани кратки видео интсрукции за учители като част от електронния наръчник.

America for Bulgaria Foundation

 

Подкрепата за Ведамо ЕАД е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, представени в наръчника, принадлежат единствено на ВЕДАМО ЕАД и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

 

Вероника Рачева е доктор по Педагогика. Има специализация в изследователската програма на Института по образование на Лондонския университет, както и специализация от Калифорнийския университет, Ървайн. Професионалният й опит започва като преподавател по английски език на деца от предучилищна и начална училищна възраст и продължава като ръководител на проекти в областта на образованието в неправителствения сектор. В последните 9 години Вероника Рачева е изцяло посветена на приложението на дигиталните технологии в образованието. Освен ръководител на проекти, тя е и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, обучител на учители, главен редактор на блога на Ведамо и автор на наръчници, методики, научни статии и доклади в областта на смесеното и онлайн обучение.
VEDAMO Virtual Classroom
For the past seven years we have been providing a platform with all the functionalities an online tutor needs.
Explore
VEDAMO Virtual Classroom
For the past seven years we have been providing a platform with all the functionalities an online tutor needs.
Explore