Английски език, 4. клас

Тема:Правилни и неправилни глаголи
Автор:Здравка Стефанова Петрова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:
 • Преговор на минало просто време, правилни и неправилни глаголи;
 • Учениците да разпознават и употребяват правилно формите за минало просто време на глаголите;
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • YouTube (Periwinkle)
 • Quizlet
 • LearningApps
 • Liveworksheets
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:Формиращо – при изпълнение на задачите, ако учениците изпитват затруднения, учителят задава въпроси, с които да ги насочи към правилния отговор.

Тест в quizlet.

В края на урока – самооценяване в LearningApps.org и Liveworksheets.com

 

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учителят съобщава темата на урока и активира знанията на учениците чрез дискусия, задавайки насочващи въпроси, чиято цел е да изяснят образуването и  употребата на минало просто време.

Английски език, 4. клас

Учениците гледат видеото Regular Verbs And Irregular Verbs/English Grammar For Kids в YouTube.

Английски език, 4. клас


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учениците упражняват и затвърждават знанията си с поредица от упражнения и игри за правилни и неправилни глаголи, предварително подготвени от учителя в Quizlet.

Английски език, 4. клас

Английски език, 4. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Следващата учебна дейност е игра, известна с наименованието “Scavenger Hunt”. На учениците се дава текст с глаголи в минало време и списък със същите глаголи в инфинитив.  Задачата е да намерят в текста съответните глаголи в минало време.  Учениците работят по двойки за определено време в отделни работни пространства (breakout rooms).

След приключване на задачата, се прави проверка, като се редуват двойките да прочетат на глас глаголите. Учителят коригира произношението.  

Всички записват глаголите в тетрадките си. Накрая се прочита и целият текст на глас.

Английски език, 4. клас

  За да се активират знанията, учителят казва изречение в сегашно време, а учениците го обръщат в минало време, без да гледат текста.

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Практикуване

Следващата дейност отново е учебна игра – “Bingo”. Учителят начертава на бялата дъска във виртуалната стая таблица за всеки ученик. В своята таблица всеки ученик записва шест глагола в минало време. Избира се един говорител, който казва глаголите един по един в сегашно време,  учениците задраскват в таблицата съответните форми в мин. време, когато ги чуят. Първият, който задраска всичките си глаголи, печели бинго.

Английски език, 4. клас

 


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Практикуване

Самостоятелна работа – задание в MS Teams.

Учениците следват дадените линкове и упражняват наученото, като изпълняват задания в LearningApps и Liveworksheets.

Английски език, 4. клас

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO