Английски език, 5. клас

Тема:Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена
Автор:Кристиян Герчев, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:
 • Преговор на формите за сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена.
 • Употреба на сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • Електронен учебник
 • Гугъл формуляр
Преди урока учениците трябва да:изгледат видео за сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена.
Форма на оценяване:
 • Формиращо оценяване – при изпълнение на задачите, ако учениците изпитват затруднения, учителят задава въпроси, с които да ги насочи към правилния отговор.
 • Самооценяване
 • Тест в Гугъл формуляр

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учителят посреща учениците във виртуалната класна стая и казва каква е темата на урока. Обяснява, че ще започнат с упражнение за слушане – учениците слушат диалог и попълват липсващите думи в текст. Предварително е заложено всеки ученик да работи самостоятелно на своя собствена страница на бялата дъска. Учителят пуска аудио файла от електронния учебник през споделен екран. Учениците слушат диалога два пъти и с инструментите на бялата дъска (текстови редактор) попълват липсващите форми на прилагателните имена в сравнителна и превъзходна степен.

Английски език, 5. клас

След като приключат всички,всички отиват на една и съща страница, на която предварително е качен диалогът с правилно попълнени липсващи прилагателни имена. Учениците правят проверка и самооценка.

Учителят избира двама ученика да прочетат диалога по роли.

Английски език, 5. клас


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Практикуване

Учителят показва предварително сложена на бялата дъска таблица с формите на прилагателните и обяснява как се формират сравнителна и превъзходна степен. 

С инструментите на бялата дъска (правоъгълна форма и бял цвят) учителят скрива някои от прилагателните имена в таблицата и избира отделни ученици да ги напишат с текстовия редактор върху бялото поле.

Английски език, 5. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учителят първо обяснява задачата, след което разделя учениците по двойки и ги изпраща в отделни виртуални стаи (breakout rooms).  Учениците трябва да извлекат информация от една таблица и да попълнят друга таблица, като сравняват три различни модела палатки. Те трябва да преценят коя е по-лека, по-скъпа и т.н., и съответно коя е най-лека, най-скъпа и т.н. от всички.

Английски език, 5. клас

След като приключат, се връщат в основната група, където представят резултатите от своята работа.

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Практикуване

На дъската предварително е поставена попълнена таблицата със сравнението на трите модела палатки от предишната дейност.

Учителят си избира ученик, който да каже три изречения за съответната категория (напр. размер – коя е  по-голяма от коя, коя е най-голяма, коя е най-малка). Учителят поставя избрания ученик в индивидуален видео прозорец, докато говори. След това го сменя с друг ученик, който ще говори за друга категория.

Урокът приключва, като на учениците се дава възможност да кажат коя палатка биха си купили и защо.

Английски език, 5. клас


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:Практикуване

За домашна работа учениците самостоятелно правят тест в споделен Гугъл формуляр.

Английски език, 5. клас

 

 

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO