Български език и литература, 2. клас

Тема‘“Ропотамо“ – Дора Габе
АвторРафие Карамфилова, 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Откриване на образите на героите в литературното произведение;
 • Ориентиране в комуникативната ситуация ( Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как ?);
 • Установяване на прилики и разлики между две литературни произведения с обща тема;
 • Различаване на стихотворна от нестихотворна реч;
 • Рецитиране на детски стихотворения от български автори.
Форма на провеждане:Онлайн обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Читанка (текст с интерактивни ресурси)
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:В урока се използва формиращо оценяване.

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Усвояване

Урокът започва с гатанка, която учителят споделя с учениците, използвайки споделен екран:

Български език и литература, 2. клас

 

След като решат гатанката учениците гледат видео – Виртуална разходка по река Ропотамо. Учениците споделят своите впечатления в беседа с учителя.

Учителят запознава учениците със стихотворението „Ропотамо“ на Дора Габе, като пуска аудио прочит от интерактивния учебник, споделен в MS Teams (виж приложения аудио файл).

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Дискусия

След като са чули творбата, учителят пита учениците какъв вид произведение е според тях и защо. (стихотворение)
Учителят споделя стихотворението на дъската. Учениците трябва да подчертаят думите, които се римуват:

Български език и литература, 2. клас

 

Учителят споделя на дъската игрословица. Учениците трябва да запишат в празните квадратчета буквите на звуковете, с които започват изобразените предмети и обекти. При правилното решение, ще получат името на автора на „Ропотамо“:

Български език и литература, 2. клас

 

Учителят пита кои други произведения от Дора Габе познават учениците.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Проучване
 • Практикуване

Преподавателят запознава учениците с допълнителна информация – областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват.

Учителят споделя екрана си и представя допълнителните интерактивни ресурси от електронния учебник.

Български език и литература, 2. клас

Български език и литература, 2. клас

Учениците трябва да отговорят на въпроси за стихотворението, като получават на момента обратна връзка дали отговорът им е верен:

 1. Към кого се обръща детето?
  1. Към приятел
  2. Към майка си
  3. Към реката Ропотамо
 1. Какъв въпрос задава детето? Отбележе частта от текста, в която се крие отговорът.
  1. Тихо е над Ропотамо,
   много тихо. Чуваш само
   как със дълга човка трака
   бяла птица дългокрака.
  2. Или хвръкне чайка бяла,
   а водата: огледало,
   или облаче червено
   плува в нея отразено.
  3. – Разкажи ми, мила мамо,
   за реката Ропотамо,
   вярно ли е, че течала
   толкоз тихо, сякаш спяла?

Български език и литература, 2. клас

 1. Как авторът описва водата и облачето? Отбележи текста, в който се крие отговорът.
  1. Тихо е над Ропотамо,
   много тихо. Чуваш само
   как със дълга човка трака
   бяла птица дългокрака.
  2. Или хвръкне чайка бяла,
   а водата: огледало,или облаче червено
   плува в нея отразено.
  3. – Разкажи ми, мила мамо,
   за реката Ропотамо,
   вярно ли е, че течала
   толкоз тихо, сякаш спяла?

Учителят споделя с учениците на бялата дъска снимки на река Ропотамо от личния си архив (включени в приложената презентация):

Български език и литература, 2. клас

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Практикуване

Учителят споделя на бялата дъска стихотворение с пропуснати думи. Учениците трябва да попълнят думите в текста с провлачване:

На гърба й плува

със на

и на всяко му се струва,

че не плува, а !

лодка, дечица, разходка, сънува.

 


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Практикуване

Учителят разделя учениците на 3 групи. Всяка група работи по 2 задачи:
Задача 1. Работен лист (в приложения), в който трябва думите да се свържат по двойки:

Български език и литература, 2. клас

Български език и литература, 2. клас

Задача 2. Нарисувайте картина към стихотворението. Какво ще има на нея?

Български език и литература, 2. клас

След приключване на груповата работа, учениците се събират в общата група и споделят резултатите от своята работа.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO