Биология и здравно образование, 10. клас

Тема:Произход и еволюционно развитие на човека
Автор:Богдана Иванова Николова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:Учениците да могат да анализират знанието за еволюционното развитие на човека (Homo sapiens).
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Kahoot.com
 • YouTube/Discovery Channel
 • Learningapps.org
Преди урока учениците трябва да:
 • изгледат филма „Произход и еволюция на човека”;
 • работят по групи и да направят мултимедийни презентации по зададените теми и предварително зададени изисквания (Карта за оценяване на мултимедийни презентации). Темите са:
 1. Предшественици на човека – прачовек
 2. Най-древният човек- архантроп
 3. Палеоантроп – древен човек (неандерталец)
 4. Неоантроп (съвременен човек)
Форма на оценяване:
 • текущо критериално оценяване;
 • тестова проверка чрез електронна платформа, kahoot.com;
 • презентиране и взаимно оценяване;
 • самооценяване;

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Дискусия
 • Практикуване

Тестово оценяване чрез електронна платформа Kahoot на знанията от предишния урок „Място на човека в организмовия свят”.

Биология, 10 клас

Биология, 10 клас

Кратка обратна връзка на наученото и коментиране на пропуските на учениците от учителя.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Сътрудничество
 • Дискусия
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

Всеки един екип представя своята мултимедийна презентация, изготвена по предварително зададена тема, критерии и след като са гледали филма на ДискавъриПроизход и еволюция на човека”. Темите на презентациите са:

 1. Предшественици на човека – прачовек
 2. Най-древният човек – архантроп
 3. Палеоантроп – древен човек (неандерталец)
 4. Неоантроп (съвременен човек)

По един представител от всяка една от другите групи прави оценка по критериите, заложени в Карта за оценяване на мултимедийни презентации, като я аргументира.

Всяка една презентация бива аргументирано анализирана от учителя.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:Практикуване

За обобщаване на знанията от двата урока: „Място на човека в организмовия свят” и „Произход и еволюционно развитие на човека”, се използва играта „Стани богат” в платформата LearningApps.

В играта участниците участват по отбори, както са разделени през целия урок.

Биология, 10 клас

Урокът завършва с кратък анализ на получените резултати и анализиране на пропуските на учениците.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO