География и икономика, 5. клас

Тема:Население и политическа карта на Африка (нови знания)
Автор:Десислава Мишева, 79. СУ „Индира Ганди”, гр. София
Цел(и) на урока:
  • Учениците да придобият знания за характеризиране на населението на Африка- расов състав, бит и култура.
  • Да могат да изразяват мнение за типични проблеми на населението (глад, болести, неграмотност).
  • Да усвоят умения да описват изменението и съвременното състояние на политическата карта на Африка.
Форма на провеждане:Смесена
Технологии, използвани за провеждане на урока:
  • MS Teams
  • Видеоурок от Academicо
  • Liveworksheets
  • Електронен учебник
Преди урока учениците трябва да:си припомнят къде се намира континентът Африка и какви природни особености има с помощта на интерактивен учебен ресурс от Liveworksheets.
Форма на оценяване:Формиращо и текущо оценяване

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят въвежда темата с помощта на видеоурок от Academico и мултимедийна презентация за населението и политическата карта на континента Африка (в приложение към урока).

Докато следят презентацията, учениците трябва да запишат плана на урока. 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Практикуване

Учителят и учениците дискутират типичните проблеми на населението в Африка (глад, болести, неграмотност).

Учениците се разделят на три групи. Всяка група ще дискутира за отделен проблем на населението на Африка. След приключване на работата в малки групи учениците се събират в общата класна стая, обобщават и предлагат решения за справяне с различните проблеми.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Практикуване

Учениците решават практически задачи чрез интерактивни упражнения в електронния учебник и Liveworksheets.

Учениците получават за задача да направят проект за избрана от тях държава в континента Африка.

 


Учебен план 4

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Създаване на артефакт

В присъствена форма учениците споделят проектите, които са разработили:

География и икономика за 5 клас - учебна дейност 1

 

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO