Гражданско образование, 11. клас

Тема:Медии, медийна грамотност, фалшиви новини
Автор:Донка Веселинова Славчева, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:
 • Учениците да представят ролята, функциите и влиянието на медиите в съвременния свят.
 • Да се научат да различават фалшивите новини като част от медийната грамотност на всеки един от нас.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
Преди урока учениците трябва да:опишат свои или на свои познати примери, при които са приемали дадена информация за вярна и са се подвеждали от фалшиви новини.
Форма на оценяване:Текущо – участие, активност и аргументираност  в дискусиите по темата

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:Дискусия

Брейнсторминг (5-6 минути) – учениците разсъждават върху въпроса: „Какво разбираме когато чуем думата медии?“.

Учителят провокира дискусия: „Какво разбираме под медийна грамотност?“.

Посоката на дискусията зависи от отговорите на учениците.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Учителят представя презентация за това какво са фалшиви новини, как да ги разпознаваме, какво е нетикет.

Следва кратка дискусия (5 минути) за това кога и как учениците са се сблъсквали и са били подведени от фалшиви новини. Учителят провокира дискусията, като споделя личния си опит с подвеждащи новини в социалните мрежи.

Гражданско образование, 11. клас

 

Гражданско образование, 11. клас

 

Гражданско образование, 11. клас

 

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Практикуване

Учениците се разделят на групи в различни стаи (в електронната платформа), като им се дава определено време за работа (10 минути). Всяка група получава примери за заглавия, публикувани в медиите. 

Митове и истини

 • „Брюксел посяга на българския розов домат”
 • “ЕС финансира безплатни доставки на плодове и зеленчуци в училищата в ЕС”
 • „ЕС забранява снежните човеци”
 • „ЕС задължава държавите да вземат мерки за намаляване на годишното потребление на човек за ползване на найлонови торбички”

 

След дискусията всяка група трябва да определи кои заглавия са мит (фалшива новина) и кои – истина.

След това всяка група представя аргументите от работата си по задачата в общата група.

Гражданско образование, 11. клас

Урокът завършва с устна рефлексия от учениците за наученото по време на урока и практическата задача.

Гражданско образование, 11. клас

 

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO