Информационни технологии, 5. клас

Тема:Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ.
Автор:Мима Жекова, 79. СУ „Индира Ганди”, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Учениците да се запознаят с основните понятия и правила при компютърна обработка на текстове.
 • Да знаят основните дейности с текст.
 • Да се научат да редактират текст.
 • Да умеят да стартират програма MS Word, да отварят и съхраняват текстов документ в своя папка.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Liveworksheets
 • SlidePresenter
Преди урока учениците трябва да:могат да работят с клавиатура и мишка, да познават функциите на клавишите Space и Enter, да въвеждат главна буква, да маркират с ляв бутон на мишка, да знаят какво е програма, файл и папка. Да са запознати с предназначението на периферно устройство принтер.
Форма на оценяване:Формиращо оценяване

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Практикуване

Учителят демонстрира урока и запознава учениците с новите понятия с помощта на споделен екран и презентация, създадена от него (в приложенията към урока). В началото на часа учителят запознава учениците с целите на урока. Чрез беседа въвежда учениците в темата:

 • Знаят ли как хората са въвеждали текст преди, а как въвеждаме сега?
 • Какви са предимствата на съвременните технологии за въвеждане на текст?

Учениците използват инструмент „вдигане на ръка“, за да отговорят.

/Учениците са въвеждали изречения в предходни уроци и имат умения и познания за работа с клавиатура – работа с Paint, ключови думи – в търсене на информация в интернет/

Информационни технологии, 5. клас

Информационни технологии, 5. клас

Информационни технологии, 5. клас

Учителят поставя задача на учениците да напишат в чата техни предложения за символ, дума и изречение, които са разбираеми само за компютър.

Информационни технологии, 5. клас

Учителят запознава учениците с основните дейности, като уточнява, че следващите часове ще работят върху практически задачи и ще упражнят всички основни дейности.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Практикуване

Учителят чрез споделен екран показва как се стартира програма MS Word, как се отваря празен документ. Запознава учениците с елементите на прозореца на програмата.

Информационни технологии, 5. клас

Информационни технологии, 5. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Учителят чрез споделен екран демонстрира стъпките за съхраняване на документ, като обръща внимание на правилото – името на файла да подсказва за неговото съдържание.

Учителят демонстрира как се отваря документ на Word в MS Teams.

Учителят дава права на двама ученици, те последователно споделят екран и под ръководството на учителя или самостоятелно стартират програмата, eдиният – от инсталирана програма на своето устройство, другият – от MS Teams; отварят документ и съхраняват файл с името си в папка в свое устройство или в своя папка в MS Teams.

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване

Учителят запознава учениците с основните правила при обработка на текст с помощта на споделен екран и презентацията:

Информационни технологии, 5. клас

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване

Учителят качва линк в Публикации и учениците решават живи листове.

Чрез „вдигане на ръка“ учениците отговарят на въпросите от теста.

Учителят поставя домашна работа и дава инструкции за изпълнение. Във Файлове се качват следните ресурси (приложени са към урока):

 • компютърната презентация;
 • във всяка папка на ученик: файла „Ловци на бисери“
 • в Публикации: линк към видеопрезентация, създадена със софтуера SlidePresenter

Учeниците трябва да разгледат презентациите.

Учениците трябва да отворят файла „Ловци на бисери“ от своите папки и да редактират текста – да поправят правописните и пунктуационни грешки.
Необходимо време за изпълнение на задачата – 60 мин. Срок – 6 дни.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO