История и цивилизация, 10. клас

Тема:Християнизация на България. Делото на св. св. Кирил и Методий
Автор:Десислава Мишева, 79. СУ „Индира Ганди”, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Учениците да разберат значението на покръстването и извоюването на автокефална църква, да могат да определят ролята на църквата в живота на средновековния човек.
 • Да могат да дават примери за успехите на средновековната българска дипломация.
 • Да могат да оценяват по зададени показатели владетеля княз Борис I.
Форма на провеждане:Смесена
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Видео материали по темата
 • Liveworksheets
 • Електронен учебник
Преди урока учениците трябва да:Предварителната подготовка на урока е свързана със самостоятелното запознаване от страна на учениците с различни учебни ресурси по темата, описани в учебна дейност 1.
Форма на оценяване:Формиращо и текущо оценяване

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, асинхронно
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят споделя с учениците ресурси, с които самостоятелно да се запознаят с темата на урока:

 • За да обобщят ролята на българските владетели Крум и Омуртаг за централизиране на държавата, учениците трябва да се запознаят с информацията от 2 учебника – на издателство Анубис (с автори Христо Матанов, Красимира Табакова и колектив) и на издателство Планета 3 (с автори Петър Делев, Искра Баева и колектив).
 • Филм „Борис I (1984 г.) част 1 – Покръстването“
 • Филм „Борис I – Слово за буквите (1985 г.) част 2“
 • Видео с информация на княз Борис I
 • Видео с информация за покръстването

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, синхронно в MS Teams
Тип на учебната дейност:Дискусия

След като са се запознали предварително с информацията, по време на синхронното онлайн занятие учениците се разделят на две групи. Всяка група дискутира отделен проблем с помощта на историческите документи, включени в учебника:

Група 1 – Княз Борис 1 и покръстването на българите;
Група 2 – Делото на братята св. св. Кирил и Методий.

След груповата работа всички се събират в общата класна стая и обобщават резултатите от дискусията.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, синхронно в MS Teams
Тип на учебната дейност:Проучване

Учениците правят анализ на миниатюрата от „Манасиевата хроника“ и изображението на кръст, като дискутират кои са основните християнски символи и тайнства.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 10. клас

Проучват архитектурния план на Голямата базилика в Плиска, като обсъждат кои са основните елементи на храма. Сравняват тази базилика с църквата „Св. Климент и Пантелеймон“ край Охрид и определят кои са общите елементи и в какво се състои разликата.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 10. клас


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, синхронно в MS Teams
Тип на учебната дейност:Практикуване

За да затвърдят знанията си по темата, учениците решават практически задачи от електронния учебник и Liveworksheets:

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 10. клас

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 10. клас

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Създаване на артефакт

В присъствено занятие учениците имат за задача да разработят проект по темата на урока. Учителят ги разделя на две групи. Едната група работи върху проект за Княз Борис 1 и покръстването на българите, а другата група – по проект за Делото на братята св. св. Кирил и Методий.

За да направят своите проекти, използват информацията, с която са се запознали в предходните дейности, изображения от интернет и текстовете в посочените учебници. След като разработят проектите си, учениците ги представят пред останалите.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 10. клас

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO