Изобразително изкуство, 4. клас

Тема:Теми и сюжет в изкуството
Автор:Яница Николова, 140. СУ „Иван Богоров“, гр. София
Цел(и) на урока:Описание на исторически теми и значими исторически личности и сюжети чрез изобразителна дейност
Форма на провеждане:Онлайн обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Google Meet
 • Програмата за рисуване – например Paint
 • Графичен таблет
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:В урока се използва формиращо оценяване

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Проучване

Учителят въвежда темата, като обяснява на учениците, че още от древни времена хората изразяват чувствата си чрез изобразителното изкуство. Рисували са ловно сцени по стените на пещерите, дялали са фигури от камък или дърво. С времето са се появили графиката и живописта и са се променили и изобразяваните теми и сюжети.
Учителят пита учениците дали знаят за картини, които са свързани с моменти от нашата история. Известен художник, когото са споменавали и разглеждали в предходни теми, е Димитър Гюдженов.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:Проучване

Учителят споделя с учениците картината на Димитър Гюдженов „Обявяване на въстанието на Асен и Петър“.

Изобразително изкуство, 4. клас

Приканва ги да я разгледат и да споделят какво знаят за тези исторически личности (чрез тяхното въстание възниква Втората българска държава).

Пита ги:

 • Кога и къде е избухнало то? (В. Търново, през октомври 1185 г.)
 • Как се чувстват, съзерцавайки картината, дело на Димитър Гюдженов?

Учителят споделя с учениците и изображения на паметниците на Патриарх Евтимий от Марко Марков и Цар Самуил от Александър Хайтов.

Изобразително изкуство, 4. клас

Изобразително изкуство, 4. клас

Учителят пита учениците в кой град се намират тези паметници (в София).

 • Какво знаят учениците за Патриарх Евтимий (установява и ръководи Търновска школа; утвърждава правила за правопис; допринася за развитието на книжовната дейност в България.)
 • Какво знаят за цар Самуил (владетел на Българската държава, чиято войска бива ослепена след битката при с. Ключ през 1014 г от Василий II).

Учителят споделя и картина на Ярослав Вешин „Цар Фердинанд на военни маневри“.

Учениците трябва да отговорят на въпроса кое историческо събитие е изобразено (Балканската война).

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия
 • Създаване на артефакт

Учителят поставя задача на учениците да нарисуват една от изброените дотук исторически личности. Припомня, че е необходимо да планират и да скицират рисунката с графичния таблет, а когато са готови – да я оцветят в съответните цветове.

Изобразително изкуство, 4. клас

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO