Математика, 3 клас

ТемаМерни единици
АвторПавлина Добрева Георгиева, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:Усъвършенстване на уменията на учениците за използване на изучените мерни единици за маса, дължина и време, и техните подразделения.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Платформа ВЕДАМО
 • видео уроци в YouTube/Академико
 • Learningapps.org
Преди урока учениците трябва да:
 • изгледат видео уроци, за които са им изпратени линкове;
 • да запишат в тетрадките си кои са основните мерни единици за дължина, маса и време. Ако възникнат въпроси, да запишат и тях, за да бъдат коментирани по време на часа;
 • измерят колко са високи в см., колко килограма тежат, колко минути средно на ден прекарват в четене и колко време средно на ден прекарват пред таблет, компютър или телефон.
Форма на оценяване:
 • В началото на урока се прави формиращо оценяване на учениците за определяне нивото на усвояване на материала до момента. За целта се използва преговор на наученото с игрови елементи.
 • По време на урока учителят прави неформално оценяване на знанията и пропуските.
 • В края на урока учениците се самооценяват чрез тест в Learningapps.org.

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Проучване
 • Практикуване

Учителят изпраща на учениците линкове към видео уроци в Академико.

Те зареждат линковете и гледат уроците. Записват си кои са основните мерни единици за маса, дължина и време и техните подразделения. Ако имат въпроси, записват си ги, за да ги обсъдят с учителя.

Математика, 3. клас

В допълнение на учениците е поставена задача да измерят и запишат височината си в сантиметри, теглото си в килограми, да засекат колко минути на ден прекарват в четене на книги и колко пред телефоните или таблетите си.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Сътрудничество
 • Дискусия
 • Проучване
 • Практикуване

Работи се онлайн във виртуалната класна стая VEDAMO. Учителят започва с преговор на материала с всички деца, като чрез въпроси и отговори извлича от учениците кои са основните мерни единици за маса, дължина и време и техните подразделения. С инструментите на бялата дъска (жълт правоъгълник) учителят крие това, което предварително е написал на дъската, и чрез провлачване го разкрива на части, когато учениците сами достигнат до тази част от информацията.

Математика, 3. клас

Учениците задават своите въпроси, ако имат такива.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Сътрудничество
 • Дискусия
 • Проучване
 • Практикуване

Преминава се към решаване на задачи на бялата дъска. Учениците работят самостоятелно по първа задача. Задава се време за самостоятелната работа – 5 мин., през което те да запишат отговорите си в личния си бележник. Времето се засича с хронометъра. След изтичане на времето, всеки от учениците показва отговорите си на споделен екран и се коментират правилните отговори. За всеки правилен отговор учениците получават една звезда срещу името си.

Математика, 3. клас

Втората задача се решава колективно, учителят отбелязва на бялата дъска верния отговор.

Математика, 3. клас

Третата задача отново се решава заедно, като ученик, изявил желание да решава задачата, кликва под часовника и пише каква е дейността и колко минути е продължила. След това, се коментират отговорите и се дават пояснения, ако е необходимо.


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая ВЕДАМО
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Сътрудничество
 • Практикуване

Урокът продължава онлайн във виртуалната стая. Учениците участват в състезание, разделени на два отбора. Целта на играта е да се излъчи отбор победител в следните категории:

 • най-високият отбор;
 • най-тежкият;
 • най-четящият;
 • най-малко пристрастен към електронни устройства.

Всеки участник отговаря последователно на предварително поставени въпроси от учителя, като съобщава данните от измерванията, които е направил предварително вкъщи преди урока.

След като участниците в първия отбор кажат височината си в сантиметри, числата се събират и се получава общата височина на отбора. Същото правят и участниците от втория отбор. Победител е отборът с по-голяма обща височина. След това по същия начин се измерва и общото тегло на отборите и победител е отборът с по-голямо общо тегло. После се сумира времето, измерено в минути, което всеки прекарва в четене. Тук победител е отборът с по-висок резултат.

Последното съревнование е за времето прекарано пред електронните устройства, като тук печели отборът, който е прекарал по-малко време пред тях.

Математика, 3. клас


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:
 • Проучване
 • Практикуване

Учителят дава на учениците два линк към задачи в Learningapps.org (задача 1 и задача 2), които те да решат за домашна работа.

Математика, 3. клас

 Математика, 3. клас

У дома учениците отварят изпратените линкове, изпълняват задачата и връщат обратно решените задачи. В началото на следващия учебен час се коментира решенията.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO