Математика, 9. клас

Тема:Особени точки в триъгълник – преговор чрез сгъване
Автор:Мариела Станчева, автор на „Образователни ресурси“
Цел(и) на урока:Чрез експерименти да се установят местоположението и свойствата на центъра на вписаната окръжност, медицентъра и ортоцентъра в триъгълник.
Форма на провеждане:Смесена
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Zoom
 • Видеоуроци
Преди урока учениците трябва да:си подготвят няколко триъгълника, изрязани от хартия.
Форма на оценяване:Текущо оценяване

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Урокът се провежда в смесена форма на обучение – учениците са събрани във физическа класна стая, учителят се включва през Zoom. Учениците виждат учителя на голям екран и имат директен контакт с него.

Чрез видеоконферентната връзка учителят демонстрира сгъване на ъглополовяща. Учениците сгъват ъглополовяща на един от триъгълниците, които са си подготвили за  часа.

математика, 9. клас

Дискутира се защо съответното сгъване води до получаването на ъглополовяща. Демонстрира се основно свойство на ъглополовящата чрез сгъване на перпендикуляр от произволна точка от ъглополовящата.

Математика, 9 клас

Учениците самостоятелно сгъват и другите 2 ъглополовящи. Приканват се да формират твърдение за пресичане на ъглополовящите в една обща точка. Преговаря се дефиницията на център на вписана в триъгълника окръжност.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Проучване
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Триъгълникът се разрязва по посочен от учителя начин и от парчетата се сглобява правоъгълник.

Математика, 9 клас

Приканват се учениците да направят сравнение за площта на първоначалния триъгълник и новосглобения правоъгълник. На база на съждението се извежда формулата S=pr.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия
 • Проучване
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Задава се въпрос към учениците как може да получим среда на страна чрез сгъване. Поставя се задача на един от предварително подготвените триъгълници да се направи сгънка през среда на страна и срещулежащ връх. Задава се въпрос за установяване на вида на така получената сгънка (медиана).

МАТЕМАТИКА, 9 КЛАС

Преговаря се дефиницията за медиана. Поставя се задача да се сгънат трите медиани в триъгълника. Установява се наличието на медицентър – пресечна точка на трите медиани. Задава се въпрос за смисъла от намирането на медицентър и каква е неговата роля в триъгълника. С помощта на молив с остър връг, игла или кабърче се установява, че медицентър е център на масите за триъгълника.

МАТЕМАТИКА, 9 КЛАС

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия
 • Проучване
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Демонстрира се сгъване на височина в триъгълника.

МАТЕМАТИКА, 9 КЛАС

Приканват се учениците да сгънат височина в предварително подготвен триъгълник. Дискутират се случаи, в които сгъването е невъзможно. Припомня се наличието на ортоцентър в триъгълник и случаите, в които този ортоцентър е връх на триъгълник (в случая с правоъгълен триъгълник) или външна за триъгълника точка (в случая с тъпоъгълен триъгълник).

Учителят предоставя на учениците 3 видеоурока, с които могат да затвърдят знанията си по темата:

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO