Музика, 3. клас

ТемаЕлектрическа китара
АвторЕмилия Микова, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица
Цел(и) на урока:Учениците да се запознаят с музикалния инструмент eлектрическа китара
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • Интерактивни учебни ресурси в Liveworksheets и Learning Apps
 • Видео материали
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:Формиращо – при изпълнение на задачите, ако учениците изпитват затруднения, учителят задава въпроси, с които да ги насочи към правилния отговор.

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Проучване

Учителят предлага на учениците сами да открият с кой музикален инструмент ще се запознаят, като чуят откъс от запис на соло на електрическа китара.
Предварително на дъската е сложено заглавието на урока, като то е закрито с бяла, непрозрачна фигура от инструментите на бялата дъска (правоъгълник) – в момента, в който децата познаят инструмента, учителят маха фигурата (с придърпване) и разкрива заглавието.

Музика, 3. клас


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Проучване

Учителят пуска две видеа в медийния плейър – едното е с класическа китара, другото – електрическа.

Предварително на дъската са сложени две заглавия – видео 1 и видео 2, два надписа – „електрическа китара“ и „класическа китара“, и две картинки, съответно на електрическа и класическа китара. Учениците трябва с придърпване да поставят правилния надпис и картинка под заглавията (видео 1 и видео 2).

Музика, 3. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Дискусия
 • Практикуване

Учителят първо обяснява задачата, след което разделя учениците на две групи и ги изпраща в отделни виртуални стаи (breakout rooms). На дъската във всяка група учителят предварителна е поставил текст с липсващи думи (описание на електрическа китара). Учениците имат 5 мин. да попълнят липсващите думи с текстовия редактор. Когато приключат, учителят копира работата от дъската на всяка група и я поставя на дъската в общата група, за да сверят резултатите.

Музика, 3. клас


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване
 • Практикуване

Учителят споделя на бялата дъска във виртуалната класна стая изображения на различни музикални инструменти, които заедно с учениците класифицират на струнни, духови, ударни или клавишни.

Музика, 3. клас

След като направят упражнение, учителят споделя линк в чата. Учениците следват линка и правят още едно упражнение за класификация на музикални инструменти в Liveworksheets (предварително подготвено от учителя).

След като приключат, всеки ученик споделя екран, за да покаже резултата си.

Музика, 3. клас


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, самостоятелно
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване

Самостоятелно, за домашна работа, учениците правят упражнение в Learning Apps.

Музика, 3. клас

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO