Математика, БЕЛ, Околен свят, 1. клас

Тема:Викторина
Автор:Кристина Златкова, 43. ОУ „Христо Смирненски“ гр. София
Цел(и) на урока:Упражнение и затвърдяване на придобитите знания
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:Виртуална класна стая VEDAMO
Преди урока учениците трябва да:Бъдат запознати с регламента на викторината
Форма на оценяване:Оценяването се осъществява от учителя, който задава въпросите онлайн, и се изразява в съобщаване дали отговорът на децата е верен или грешен. Ако е верен, съответно да бъде последван от похвала.

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

 


Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Смесено
Тип на учебната дейност:Практикуване

Викторина за 1. клас

Във викторината участват два първи класа със своите учители  и един учител, който през платформата VEDAMO задава въпросите.

Регламент: 

Участват 2 отбора.

Викторината има 3 категории с по 6 въпроса – по български език, математика и околен свят.

Целта на викторината е да бъде забавление и разнообразие на учениците, не да е състезателна. Няма да има отбор победител, всеки от двамата учители в стаите, преценява дали да стимулира и награди участието на своя клас. 

На всеки отбор се задава по един въпрос, като се редуват отборите. От категория 1, първият въпрос се задава на 1. група (вторият на 2. група, третият пак на 1. група и т.н.), а от категория 2, първият въпрос се задава на 2. група (вторият на 1. група, третият пак на 2. група и т.н.). 

За всеки правилен отговор получават по 1 точка. След всеки предложен отговор от децата, учителят на екрана уточнява дали той е верен или грешен. Учениците имат неограничен брой опити да познаят, но ако никой от отбора не може да отговори правилно, се преминава към другия отбор и следващия въпрос.

За по-голямо забавление на децата, може учителят, който задава въпросите, след като обясни регламента, да предложи всеки отбор да си измисли име.  

Когато въпросът към отбора бъде зададен, учителят в стаята решава кое дете да отговори. 

Добре е учителят, който задава въпросите, да си записва точките, за да може след всяка категория да казва кой отбор колко точки има. 

След приключване на викторината, учителят обявява точките на двата отбора, похвалва всички, че са се справили прекрасно, и им благодари за участието.

Категория БЕЛ

1.1 Колко са гласните звукове в българския език?
Отг. 6 ( а, ъ, о, у, е, и)

1.2 Колко са буквите в българската азбука?
Отг. 30

2.1 Какво образуват думите, свързани по смисъл?
Отг. Изречение

2.2 Какво образуват изреченията, свързани по смисъл?
Отг. Текст

 3.1 Ще ви кажа по две думи и вие трябва да ми отговорите всяка дума от колко срички е съставена. Първите две думи са към първа група. Думата „лимон“ колко срички има?
Отг. 2
А думата „тетрадка“?
Отг. 3

3.2 Сега думите към втора група. Колко срички има в думата „живот“?
Отг. 2
А в думата „шоколад“?
Отг. 3

4.1 Ще ви кажа по две думи, вие трябва да кажете дали се пишат с „ьо“ (ер малък о) или с „йо“ (и-кратко о). Първата дума за първия отбор е „Петьо“, как трябва да я напишем – с „ьо“ или „йо“? Втората дума е „майор“. 

4.2 Първата дума за втория отбор е „Зайо“. Как трябва да се напише, с „ьо“ или „йо“? Втората дума е „актьор“.

(Правилото гласи, че след гласен звук пишем „йо“,  а след съгласен пишем „ьо“) 

5.1 Ще ви кажа по две думи, а вие трябва да ми кажете с кои думи може да проверите как се пишат. Първата дума е „плод“. С кои думи можете да проверите правописа – дали накрая е „т“ или „д“?
Отг. Плодове, плодът/а, плодово/а

А думата „молив“ как се пише – с „в“ или „ф“ накрая? И с коя дума можем да проверим?
Отг. Моливи, моливник, моливен, моливът/а

5.2 Първата дума за втория отбор е „кръг“. С коя дума можем да проверим как се пише „кръг“ – с „к“ или „г“ накрая?
Отг. Кръгъл, кръгове, кръгли/а, закръглен

Втората дума за втория отбор е „морков“. С коя дума ще проверим дали накрая се пише „ф“ или „в“?
Отг. Моркови, морковен/а

6.1 Към първия отбор: можем ли да пренесем на нов ред част от думата „орех“?
Отг. Не, защото една буква на ред не се оставя

6.2 Към втория отбор: можем ли да пренесем на нов ред част от думата „огън“?
Отг. Не, защото една буква на ред не се оставя

Онлайн викторина, 1. клас

Категория Математика

Сега първият въпрос е към втория отбор.

1.1 Кое е най-голямото едноцифрено число? 
Отг. 9

1.2 Кое е най-малкото двуцифрено число?
Отг. 10

2.1 Кое число е с 2 по-голямо от 7?
Отг. 9

2.2 Кое число е с 2 по-малко от 6?
Отг. 4

3.1 Колко са десетиците в числото 60?
Отг. 6

3.2 Кое число има 4 десетици?
Отг. 40

4.1 Колко са върховете на правоъгълника?
Отг. 4

4.2 Колко са страните на триъгълника?
Отг. 3

5.1 Решете устно задачата и направете проверка, за втория отбор: 10+5
Отг. 10 + 5 = 15, проверка: 15-5=10

5.2 За първия отбор задачата е: 12 – 2
Отг. 12 – 2 = 10, проверка: 10 + 2 = 12

6.1 Текстова задача за втория отбор: В класа на Митко има 10 момчета и с 2 по-малко момичета. Колко момичета има в класа на Митко?
Отг. 8 момичета

6.2 Текстова задача за първия отбор: Мария има 7 кукли, а Ани с 3 повече. Колко кукли има Ани?
Отг. 10 кукли

Категория Околен свят

Първият въпрос се задава на първия отбор.

1.1 Как се казва нашата родина?
Отг. България

1.2 Коя е столицата на нашата родина?
Отг. София

2.1 Кажете един празник, който празнуваме през зимата.
Отг. Коледа

2.2 Кажете един празник, който празнуваме през пролетта.
 Отг. Великден, Цветница, Лазаровден

3.1  Кой е създал нашата азбука?
Отг. Св. Св. Кирил и Методий

3.2   На коя дата честваме празника на братята Кирил и Методий, на българската просвета и култура?
Отг. 24 май

4.1 Кажете две домашни животни, които живеят в двора.
Отг. Крава, кон, овца, коза, магаре, прасе, заек, кокошка, патица, гъска. 

4.2 Кажете две диви животни.
Отг. Мечка, лъв, слон, лисица, елен, сърна, таралеж, жираф, див заек и др.

5.1 През кой сезон се завръщат прелетните  птици?
Отг. Пролетта

5.2 През кой сезон листата на широколистните дървета пожълтяват и окапват?
Отг. Есента

6.1 Гатанка за първия отбор:

Тромава е като Меца, но нехае за медеца.
Като Охльо е рогата, но не лази по земята,
цяла кофа мляко дава, но не е овца, а…..
Отг. Крава

6.2 Гатанка за втория отбор:

Краката му на земята,
главата му в небесата.
Има тих и кротък нрав,
дълговратият…
Отг. Жираф

Трябва да се има предвид, че това е нещо ново за учениците и е възможно някои от тях да бъдат притеснени и да се объркат в разбирането на въпросите, затова след провеждането на урока, оценката на учителя се дава за старанието на учениците, независимо дали са дали и грешни отговори. Важно е да се стимулира участието им в нови и непознати за тях дейности, и да добият увереност в знанията и уменията си.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO