Добри практики в онлайн обучението от света

Представени от Светлана Савова, Ведамо ЕАД

  1. Игра „Табу“ (Taboo Game) за синхронна виртуална класна стая – Ева Божкович, ЕРИЯ Онлайн, Хърватска

Целта на играта е развиване на умения за говорене на чужд език. Може да се играе на групи или индивидуално.

Taboo game

Например учениците в онлайн урока се разделят на два отбора. На представител на единия отбор са дава дума, която трябва да обясни на съотборниците си, като към тази дума се дава и списък със думи, които той няма право да използва (думи табу). Учителят изпраща тези думи на личен чат, така че никой друг освен избраният ученик да не може да ги види. Ученикът обяснява думата и ако съотборниците му я познаят, отборът печели точка. След това е ред на другия отбор. Може да се включи времево ограничение, като във виртуална класна стая се изведе таймер на дъската.

  1. Игра с пионки и зар във виртуална класна стая – Рейчъл Уестмън, училище Speak Up, Израел

Учителят създава игрално поле с помощта на фигурите и цветовете от инструментите на бялата дъска. Може и да се качи картинка с игрално поле. Учениците си избират фигура на животно (от библиотеката на бялата дъска), която да ползват за пионка. Учителят използва онлайн зарче на телефона си, което показва на камерата.

На игралното поле може да се сложат различни фигури и ученик, като стъпи на съответната фигура, трябва да я назове, може и задачата да е да назове цвета на фигурата; може да се напишат различни кратки въпроси и играчите да отговарят – при правилен отговор остават на полето, при грешен се връщат там, където са били. Друга възможност е на игралното поле да има думи, които учениците трябва да прочетат, или ако учениците са по-големи – да направят изречение със съответната дума.

  1. „Задръж чата“, учебна дейност за синхронна виртуална класна стая – Елизабет Болдуин, обучител на учители, учител по английски на свободна практика, САЩ

задръж чата - виртуална класна стая

Учителят задава въпрос към всички ученици, учениците пишат отговор в чата, но не го изпращат (не натискат enter), а изчакват. Когато учителят даде сигнал, всички едновременно изпращат своите отговори. Целта е да се провокира активно участие от всеки отделен ученик. Също така дава бърза представа на учителя кой ученик как се справя.

  1. Подготовка за изпити – Травис Чембърлейн, Нудълс Про, САЩ

На бялата дъска във виртуалната класна стая се споделя примерен тест. Докато учениците решават теста, учителят ги наблюдава в реално време и може с червен, зелен или някакъв друг цвят, използвайки графичен таблет, да отбележи отговор, който не е верен.

Изпит във виртуална класна стая

Учениците спират, обсъждат, учителят задава насочващи въпроси, за да достигнат до правилния отговор. Върху теста на дъската могат да се нанасят бележки и след това тестът заедно с бележките да се свали и запази в PDF файл, както и да се изпрати на учениците.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO