Добри практики в смесеното обучение от света

Представени от Светлана Савова, „Ведамо“ ЕАД

  1. Смесен модел на обучение – Action Tutoring, Великобритания и Future Frontiers, Великобритания

Двете организации осъществяват много сходен модел на смесено обучение. Това са доброволчески организации, които целят да подпомагат изоставащи ученици да наваксат с материала, основно по чужди езици и математика.

Смесен модел на обучение

И в двете учебни организации има кабинети, оборудвани с компютри. Всяко дете работи на собствен компютър във виртуална класна стая с преподавател онлайн. В двете програми се включват доброволци от цялата страна. Работи се индивидуално или в малки групи от 3-4 ученици със сходни пропуски. Учениците и доброволците работят заедно по различни учебни ресурси, споделени на бялата дъска във виртуалната класна стая.

Хибридно обучение

  1. Хибриден модел на преподаване на Northern Academy of the Arts, САЩ

Northern Academy of the Arts е американско училище за ученици от 6. до 12. клас. Там използват хибридно обучение не само за общообразователните предмети, но и за специалните предмети, които предлагат, като например различните изкуства.

Всяка класна стая в училището е оборудвана с интерактивна бяла дъска. Когато имат урок, пускат виртуалната класна стая VEDAMO на интерактивната дъска във физическата класна стая. Допълнително има широкообхватна уеб камера, за да могат учениците онлайн да виждат добре съучениците си, които са присъствено. Учителят разполага с подвижен микрофон, така че, когато говори или има дискусия в клас, да се чува добре от учениците онлайн.

Хибридно обучение - пример САЩ

Връзката между интерактивната дъска в класната стая и виртуалната класна стая позволява всичко, което се презентира или върху което се работи, да се вижда еднакво добре и от учениците онлайн, и от учениците във физическа среда. Това позволява и учениците онлайн и присъствено да работят заедно, да реализират съвместни дейности.

  1. Хибриден модел на преподаване на MathAltitude, САЩ

MathAltitude е американска организация за следучилищна подготовка по математика. Те имат сходен модел с този на Northern Academy of the Arts. Учениците, които са присъствено, се свързват с ученици онлайн и работят заедно.

Вместо интерактивни дъски във физическата класна стая, MathAltitude използват телевизионни екрани. Отново се използват широкообхватна камера и подвижен микрофон, така че учениците онлайн да виждат и чуват какво се случва в традиционната класна стая.

Хибридно обучение

Учениците онлайн използват бялата дъска във виртуалната класна стая, за да работят. Учителят и учениците в традиционната класна стая използват обикновена бяла дъска и когато работят върху нея насочват уеб-камерата така, че учениците онлайн да следят съдържанието.

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO