Занимания по интереси, 1. клас

Тема:Здравословно хранене
Автор:Галя Маринова Петкова, 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • да развие умения за търсене на информация, чрез използването на технологиите;
 • изграждане на умения за съставяне на здравословно дневно меню;
 • затвърдяване на знанията за здравословно хранене – приемане на разнообразна храна; групиране на подходящи храни за хранения в различни части на деня и др.;
 • да обяснява необходимостта от приемането на разнообразна храна;
 • да дава примери за растителни и животински храни, относно мястото им в хранителната пирамида;
Форма на провеждане:Смесена
Технологии, използвани за провеждане на урока:Виртуална класна стая VEDAMO
Преди урока, учениците трябва да:Получат инструкции за базисни знания, при работа с платформа VEDAMO
Форма на оценяване:Оценяването е формиращо, учениците участват във формирането на оценката, като се самооценяват, според представянето си и крайния резултат

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

 


Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • усвояване 
 • дискусия 
 • проучване 
 • практикуване

В общата група е поместена информация за активизиране на необходимите знания.

На базата на илюстрации и текст, се затвърдяват знанията за необходимостта от храната, като източник на енергия.

Здравословно хранене, 1. клас

Околен свят, 1. клас, учебна дейност 1

Учениците трябва да разпознаят различни групи храни, да откриват мястото им в хранителната система, да прочетат за какво е полезна всяка от тях. Изясняват се различните източници на храна – растителни и животински.

Околен свят, 1. клас

Учениците разглеждат предложеното дневно меню, свързано с дневния режим – каква комбинация от храни е необходима за всяко хранене и в колко точно часа се осъществява.

Околен свят, 1. клас

Учителят предварително е разделил учениците на 5 групи и е обяснил коя група по каква задача ще работи. Всяка група си води записки, свързани с възложената задача.

Задачите са – изготвяне на здравословно меню за:

 • закуска – 1-ва група;
 • обяд – 2-ра група;
 • вечеря – 3-та група;

и две междинни хранения:

 • предиобедна закуска – 4-та група;
 • следобедна закуска – 5-та група;

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • сътрудничество 
 • дискусия 
 • създаване на артефакт

Всяка група трябва да изработи здравословно предложение за съответното хранене, като се приложат усвоените знанията на практика.  Учениците трябва да използват само полезни продукти (от шаблон), да комбинират правилно храните (апликация) и да отбележат точният час на храненето.

Учениците работят върху задачи в екипите си, за да овладеят материала. 

Първа група – здравословна закуска:

 • разглеждат допълнителни предложения за здравословна закуска;
 • избират подходящи храни;
 • свързват храненето със съответния час, показан на часовник;
 • изготвят примерно здравословно меню за закуска;
 • свързват всяка група храна с мястото ѝ в хранителната пирамида;

Околен свят, 1. клас

Околен свят, 1. клас

Околен свят, 1. клас

Във втора група решават съвместно задачи, свързани със здравословния обяд:

 • разглеждат допълнителни предложения за здравословен обяд;
 • свързват храненето със съответния час, показан на часовник;
 • изготвят примерно здравословно меню за обяд;
 • включват храни полезни за укрепването на мускулите и растежа;
 • свързват всяка група храна с мястото ѝ в хранителната пирамида;

Околен свят, 1. клас

Околен свят, 1. клас

В трета група решават съвместно задачи относно здравословната вечеря:

 • разглеждат допълнителни предложения за здравословна вечеря;
 • определят полезните храни;
 • свързват храненето със съответния час, показан на часовник;
 • изготвят примерно здравословно меню за вечеря;
 • свързват всяка група храна с мястото ѝ в хранителната пирамида;

Околен свят, 1. клас

В четвърта група работят съвместно, като решават задачи относно здравословната предиобедна закуска:

 • избират полезни продукти;
 • проследяват етапите при направата на „Бананова наслада“;
 • откриват местата на различните храни в хранителната пирамида;

Околен свят, 1. клас

Пета група: за следобедната закуска, учениците избират полезните източници на витамини – плодове и зеленчуци, като:

 • откриват мястото им в хранителната система;
 • разделят храни на растителни и животински;
 • определят кои храни са полезни;

Околен свят, 1. клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Практикуване

Всяка група представя работата си пред всички. Всички заедно създават екипния проект – „Дневно здравословно меню“.

Околен свят, 1. клас

Околен свят, 1. клас

Околен свят, 1. клас

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO