Човекът и природата / Занимания по интереси, 4. клас

Тема:С обич и грижа за гората
Автор:Дарина Гайдарова, 43. ОУ „Христо Смирненски“ – София
Цел(и) на урока:
 • Разширяване на знанията за значението на гората.
 • Изграждане на навици за опазването на природата.
 • Възпитаване на екологично мислене.
 • Развитие на креативност и творчество.
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • Видео материали
 • PowerPoint, работни листове
Преди урока учениците трябва да:Изработят презентация със снимки и кратка информация за растителните видове, които се срещат във Витоша
Форма на оценяване:
 • Оценяване от учителя, взаимно оценяване
 • Формиращо оценяване в заключителната част на урока

 

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн асинхронна в MS Teams
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

Учителят разпределя учениците на екипи в MS Teams. Всеки от екипите трябва да намери информация и снимков материал, свързан с най-често срещаните дървесни, тревисти видове и храсти в планината Витоша. Планината Витоша е избрана, заради близостта й до София и възможността да се използват наблюденията и опита на учениците.
Учениците в екипите разпределят помежду си кой какви материали и информация ще търси. Всеки от екипите изпраща резултатите от своето проучване на учителя, който я събира в обща презентация и дообработва, така че да бъде максимално достъпна за учениците.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Онлайн беседа във виртуална класна стая VEDAMO с инж. лесовъд Нели Дончева, координатор програма „Гори“ към организацията WWF. Актуализация на знанията за защитени територии.

Учениците гледат видеото в Уча се “Защитени територии в България“. Междупредметна връзка с Човекът и обществото.

Защо е нужно да има защитени територии?

Какво е значението им?

Какво би станало, ако ги нямаше?

Какво се защитава в тях?

Човек и природа, 4. клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Двама ученици рецитират стихотворението „В гората“ от Гео Милев. На мултимедия е текстът на стихотворението. 

В гората 

В горите, в горите, в горите зелени,  ах, знам – 

 тъй много цветя има там, 

къпини и дренки, и гъбки червени, и птички, и песни, 

 и ягоди пресни – 

 тъй много, тъй много са там! 

Вървете да идем, да идем! Вървете –  Ура! 

 В зелената хладна гора… 

И там до насита цветя вий берете  и черни къпини, 

 и сладки малини – 

 в зелената хладна гора! 

Гео Милев

Учениците отговарят на въпросите:

 • Какво е вдъхновило автора да напише стихотворението?
 • Какви чувства изпитва?
 • Какви похвати е използвал, за да засили тези чувства? (епитети, повторения, възклицателни и подбудителни изречения)
 • Обичате ли и вие да ходите в гората? Защо?
 • Поставяне на темата: С обич и грижа за гората

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Смесена 
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Учениците решават кръстословицата:

Учебна дейност: кръстословица

 

Решете вярно кръстословицата и ще получите името на планина, първият природен парк в България и на Балканския полуостров.

 

 1. Хищен бозайник, който живее във водата и е защитен вид.
 2. Летящ нощен бозайник.
 3. Вещество, с което подхранваме почвата.
 4. Иглолистно дърво.
 5. Бодлив храст с червени плодове богати на витамин С.
 6. Красиво пролетно цвете.

 


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Проучване 
 • Създаване на артефакт

Разказ за ПП Витоша.

Учителят разказва на учениците за ПП Витоша. 

Първият парк в България и на Балканския полуостров. От хилядолетия поминъкът на населението в подножието на Витоша е бил свързан с планината. Старите документи показват, че Витоша е била покрита с останки от непроходимата Magna silva bulgarorum (Великата гора на българите). Днес части от тази древна гора са запазени по теченията на реките Бистришка, Янчовска и Владайска.

След това учениците гледат откъс от видео в YouTube за ПП Витоша. 

Учениците предварително са разделена на три екипа, в зависимост от растителните видове, които се срещат във Витоша:

 • Дървета – смърч, бял бор, бук, бяла мура, ела, дъб
 • Храсти – леска, глог, чашкодрян, къпина, шипка, дрян, малина, черна боровинка
 • Тревисти – горска ливадина, черно секирче, градско омайниче, горска ягода, подъбиче.

На всеки екип предварително преди урока е поставена задача да направи дневник или презентация, в които да разкажат накратко за растителните видове, да нарисуват или да приложат снимка на растенията.

Екипите представят пред класа информацията за тези видове растения.

Учителят провокира дискусия чрез следните въпроси:

 • Разпознахте ли някои от тях?
 • Виждали ли сте ги на живо?

 


Учебна дейност 6

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия 
 • Практикуване

Обобщение на всичко научено до тук. Учителят казва началото на изречението и учениците трябва да го довършат.

 • Горите са място за живот на хиляди видове живи организми- …( насекоми, влечуги, земноводни, птици, бозайници)
 • Дърветата и храстите в гората задържат … (дъждовната) вода и помагат тя да попие в …( почвата).
 • Растенията имат много важна роля за пречистване на …(въздуха). При процеса на … (хранене) те поглъщат …(въглероден диоксид) и обогатяват въздуха с …(кислород). 
 • Хората от праисторическо време до днес използват горите за осигуряване на … (прехрана, дърва за огрев, дървесина за строителство,  производство на мебели, хартия), лечебни растения, гъби, плодове)
 • Горите осигуряват на хората възможност за …(туризъм, отдих и почивка)

Дискусия:

Назовете кои дейности, които водят до унищожаване на горите?

 • Пожари
 • Незаконна  сеч
 • Прекаленото използване на дървесина 

Как можем да опазим горите?

 • Като разумно използваме  дървесината
 • Като залесяваме
 • Рециклираме хартията
 • Като спазваме правилата за пожарна безопасност, когато сме сред природата

 


Учебна дейност 7

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Създаване на артефакт

Изработване на артефакти с природни материали.

Човек и природа, 4. клас

 

Човек и природа, 4. клас

Краят на урока завършва, като звучи песента „Хубава си, моя горо“.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO