Човекът и природата / Занимания по интереси, 4. клас

Тема:С обич и грижа за гората
Автор:Дарина Гайдарова, 43. ОУ „Христо Смирненски“ – София
Цел(и) на урока:
 • Разширяване на знанията за значението на гората.
 • Изграждане на навици за опазването на природата.
 • Възпитаване на екологично мислене.
 • Развитие на креативност и творчество.
Форма на провеждане:Смесено обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • Видео материали
 • PowerPoint, работни листове
Преди урока, учениците трябва да:Изработят презентация със снимки и кратка информация за растителните видове, които се срещат във Витоша
Форма на оценяване:
 • Оценяване от учителя, взаимно оценяване
 • Формиращо оценяване в заключителната част на урока

 

Описание на учебните дейности включени в урока:

 


Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн асинхронна в MS Teams
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Проучване
 • Създаване на артефакт

Учителят разпределя учениците на екипи в MS Teams. Всеки от екипите трябва да намери информация и снимков материал, свързани с най-често срещаните дървесни, тревисти видове и храсти в планината Витоша. Планината Витоша е избрана, заради близостта й до София и възможността да се използват наблюденията и опита на учениците.
Учениците в екипите разпределят помежду си кой какви материали и информация ще търси. Всеки от екипите изпраща резултатите от своето проучване на учителя, който я събира в обща презентация и дообработва, така че да бъде максимално достъпна за учениците.

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Онлайн беседа във виртуална класна стая VEDAMO с инж. лесовъд Нели Дончева, координатор програма „Гори“ към организацията WWF. Актуализация на знанията за защитени територии.

Учениците гледат видеото в Уча се “Защитени територии в България“. Междупредметна връзка с Човекът и обществото.

Защо е нужно да има защитени територии?

Какво е значението им?

Какво би станало, ако ги нямаше?

Какво се защитава в тях?

Човек и природа, 4. клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Двама ученици рецитират стихотворението „В гората“ от Гео Милев. На мултимедия е текстът на стихотворението. 

В гората 

В горите, в горите, в горите зелени,  ах, знам – 

 тъй много цветя има там, 

къпини и дренки, и гъбки червени, и птички, и песни, 

 и ягоди пресни – 

 тъй много, тъй много са там! 

Вървете да идем, да идем! Вървете –  Ура! 

 В зелената хладна гора… 

И там до насита цветя вий берете  и черни къпини, 

 и сладки малини – 

 в зелената хладна гора! 

Гео Милев

Учениците отговарят на въпросите:

 • Какво е вдъхновило автора да напише стихотворението?
 • Какви чувства изпитва?
 • Какви похвати е използвал, за да засили тези чувства? (епитети, повторения, възклицателни и подбудителни изречения)
 • Обичате ли и вие да ходите в гората? Защо?
 • Поставяне на темата: „С обич и грижа за гората“

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Смесена 
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия

Учениците решават кръстословицата:

Учебна дейност: кръстословица

 

Решете вярно кръстословицата и ще получите името на планина, първият природен парк в България и на Балканския полуостров.

 

 1. Хищен бозайник, който живее във водата и е защитен вид.
 2. Летящ нощен бозайник.
 3. Вещество, с което подхранваме почвата.
 4. Иглолистно дърво.
 5. Бодлив храст с червени плодове, богати на витамин С.
 6. Красиво пролетно цвете.

 


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Смесена
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Проучване 
 • Създаване на артефакт

Разказ за ПП Витоша.

Учителят разказва на учениците за ПП Витоша. 

Първият парк в България и на Балканския полуостров. От хилядолетия поминъкът на населението в подножието на Витоша е бил свързан с планината. Старите документи показват, че Витоша е била покрита с останки от непроходимата Magna silva bulgarorum (Великата гора на българите). Днес части от тази древна гора са запазени по теченията на реките Бистришка, Янчовска и Владайска.

След това учениците гледат откъс от видео в YouTube за ПП Витоша. 

Учениците предварително са разделена на три екипа, в зависимост от растителните видове, които се срещат във Витоша:

 • Дървета – смърч, бял бор, бук, бяла мура, ела, дъб;
 • Храсти – леска, глог, чашкодрян, къпина, шипка, дрян, малина, черна боровинка;
 • Тревисти – горска ливадина, черно секирче, градско омайниче, горска ягода, подъбиче.

На всеки екип предварително преди урока е поставена задача да направи дневник или презентация, където да разкажат накратко за растителните видове, да нарисуват или да приложат снимка на растенията.

Екипите представят пред класа информацията за тези видове растения.

Учителят провокира дискусия чрез следните въпроси:

 • Разпознахте ли някои от тях?
 • Виждали ли сте ги на живо?

 


Учебна дейност 6

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:
 • Дискусия 
 • Практикуване

Обобщение на всичко научено до тук. Учителят казва началото на изречението и учениците трябва да го довършат:

 • Горите са място за живот на хиляди видове живи организми- … ( насекоми, влечуги, земноводни, птици, бозайници)
 • Дърветата и храстите в гората задържат … (дъждовната) вода и помагат тя да попие в … ( почвата).
 • Растенията имат много важна роля за пречистване на … (въздуха). При процеса на … (хранене) те поглъщат … (въглероден диоксид) и обогатяват въздуха с … (кислород). 
 • Хората от праисторическо време до днес използват горите за осигуряване на … (прехрана, дърва за огрев, дървесина за строителство, производство на мебели, хартия, лечебни растения, гъби, плодове).
 • Горите осигуряват на хората възможност за … (туризъм, отдих и почивка).

Дискусия:

Назовете кои дейности, които водят до унищожаване на горите?

 • Пожари
 • Незаконна  сеч
 • Прекаленото използване на дървесина 

Как можем да опазим горите?

 • Като разумно използваме  дървесината
 • Като залесяваме
 • Рециклираме хартията
 • Като спазваме правилата за пожарна безопасност, когато сме сред природата

 


Учебна дейност 7

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Създаване на артефакт

Изработване на артефакти с природни материали.

Човек и природа, 4. клас

 

Човек и природа, 4. клас

Краят на урока завършва, като звучи песента „Хубава си, моя горо“.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO