Човекът и природата, 6. клас

ТемаДвижение на вещества в човешкия организъм. Жизнени процеси при човека (обобщение)
АвторДаниела Петрова Иванова, 43.ОУ ,,Христо Смирненски“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Обобщаване и затвърдяване на знанията за движението на вещества в човешкия организъм.
 • Разбиране, че системите от органи в човешкото тяло действат съгласувано и изграждат организма като единно цяло.
Форма на провеждане:Изцяло онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:Виртуална класна стая VEDAMO
Преди урока учениците трябва да:
 • Направят преговор на изучените системи
 • Да изработят модел, постер, рисунка на органи от изучените системи
 • Да потърсят информация за дейността на Джейн Гудол, за базата на България в Антарктида
Форма на оценяване:Текущо, формиращо

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

В началото на урока учителят въвежда темата и целта на урока с помощта на презентация. След това споделя с учениците видео, на което е показан часовников механизъм. Прави се аналог между начина, по който функционира механизма и системите в човешкия организъм.

Човек и природа, 6. клас

На бялата дъска са показани снимки на кръвоносна, дихателна, храносмилателна и отделителна система и на клетки. Учениците припомнят устройството на кръвоносната система, посоката на движение на кръвта по кръвоносните съдове и обясняват свързващата ѝ ролята за обмяната на веществата – връзката между храносмилателна, дихателна и отделителна система. Демонстрират предварително поставената задача – да изработят артефакт на кръвоносни съдове и обясняват ролята на капилярите за обмяната на веществата. С помощта на маркер посочват от къде и какви вещества достигат до клетките, благодарение на кръвта и какви вещества и до къде достигат от клетките, отново благодарение на кръвта.

Човек и природа, 6. клас


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са показани снимки на нервна система, на нервни клетки, на рефлексна дъга. Учениците припомнят устройството на неврон, показват с помощта на споделен екран предварително изработен макет и обясняват посоката на предаване на нервния импулс.

Човек и природа, 6. клас

Обясняват образуването на нервите от обединяването на дългите израстъци. Проследяват пътя на дразненията до изпълнителните органи и аргументират връзката между нервна и опорно-двигателна система.

Посочват конкретен пример и показват разбиране как нервната система определя реакцията на организма при промяна на условията в заобикалящата или вътрешната среда с цел да се адаптира към тях.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са показани снимки на скелет на човек, на череп, на гръбначен стълб и на мускули. Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

Човек и природа, 6. клас

Учениците припомнят коя е пасивната и коя – активната част, как се свързват костите помежду си и как се залавят за тях сухожилията. Показват предварително изработен артефакт на двуглав мускул със сухожилия и обясняват функцията му. Тълкуват мисловната карта като акцентират на функциите на ОДС и значението на движението за живота на човека.

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са показани снимки на мъжка и женска полова система, на процеса оплождане и на зародишно развитие на човека, на отделните етапи на следзародишно развитие.

Човек и природа, 6. клас

Учениците дефинират процеса размножаване и значението му за живота на Земята. Описват половите клетки, процеса оплождане и развитието на човека. Показват предварително изготвен артефакт на оплождане.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са записани задачи за приложение на знанията. Учениците групират органите по принадлежност към съответната система като подчертават думите с определения цвят, използвайки инструмента „четка“.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

Втората задача изисква да преценят верността на твърденията като отговарят с ВЯРНО, ГРЕШНО. С помощта на четката учениците вкарват баскетболните топки, до всяко твърдение в съответния кош.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.


Учебна дейност 6

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Сътрудничество

За последната задача учениците се разделят на два отбора. Ще работят отделно в две стаи.

Човек и природа, 6. клас

Те се поставят в конкретна ситуация , в която под въздействие на температурата на околната среда мозъкът задейства процеси, които приспособяват тялото към новите условия. Учениците трябва да дискутират промените, които се наблюдават под въздействие на нервната система.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

След това двата отбора споделят своите изводи и се прави обобщение за съгласуваността и единството в човешкия организъм. То се осъществява чрез преноса на вещества на всички нива на организация – клетки, тъкани, органи и системи и е под контрола на нервната система. Човешкият организъм функционира като единно цяло, като часовниковият механизъм, който учителят показа в началото на урока. Така както всяко едно малко колело има своето място и значение, за да работи целия механизъм, така и в човешкия организъм всички органи функционират съгласувано.

 


Учебна дейност 7

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Учениците трябва да решат кратка кръстословица с въпроси от изучения материал, споделена на бялата дъска. Те записват само първите букви на думите и трябва да получат фактор, който оказва неблагоприятно въздействие върху всички органи в човешкото тяло.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO