Човекът и природата, 6. клас

Тема:Движение на вещества в човешкия организъм. Жизнени процеси при човека (обобщение).
Автор:Даниела Петрова Иванова, 43.ОУ ,,Христо Смирненски“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Обобщаване и затвърдяване на знанията за движението на вещества в човешкия организъм.
 • Разбиране, че системите от органи в човешкото тяло действат съгласувано и изграждат организма като единно цяло.
Форма на провеждане:Изцяло онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:Виртуална класна стая VEDAMO
Преди урока учениците трябва да:
 • направят преговор на изучените системи;
 • изработят модел, постер, рисунка на органи от изучените системи;
 • потърсят информация за дейността на Джейн Гудол, за базата на България в Антарктида;
Форма на оценяване:Текущо, формиращо

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

В началото на урока учителят въвежда темата и целта на урока с помощта на презентация. След това споделя с учениците видео, на което е показан часовников механизъм. Прави се аналог между начина, по който функционира механизма и системите в човешкия организъм.

Човек и природа, 6. клас

На бялата дъска са показани снимки на кръвоносна, дихателна, храносмилателна и отделителна система и на клетки. Учениците припомнят устройството на кръвоносната система, посоката на движение на кръвта по кръвоносните съдове и обясняват свързващата ѝ ролята за обмяната на веществата – връзката между храносмилателна, дихателна и отделителна система. Демонстрират предварително поставената задача – да изработят артефакт на кръвоносни съдове и обясняват ролята на капилярите за обмяната на веществата. С помощта на маркер посочват от къде и какви вещества достигат до клетките благодарение на кръвта и какви вещества и до къде достигат от клетките, отново благодарение на кръвта.

Човек и природа, 6. клас


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са показани снимки на нервна система, на нервни клетки, на рефлексна дъга. Учениците припомнят устройството на неврон, показват с помощта на споделен екран предварително изработен макет и обясняват посоката на предаване на нервния импулс.

Човек и природа, 6. клас

Обясняват образуването на нервите от обединяването на дългите израстъци. Проследяват пътя на дразненията до изпълнителните органи и аргументират връзката между нервна и опорно-двигателна система.

Посочват конкретен пример и показват разбиране как нервната система определя реакцията на организма при промяна на условията в заобикалящата или вътрешната среда с цел да се адаптира към тях.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са показани снимки на скелет на човек, на череп, на гръбначен стълб и на мускули. Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

Човек и природа, 6. клас

Учениците припомнят коя е пасивната и коя – активната част, как се свързват костите помежду си и как се залавят за тях сухожилията. Показват предварително изработен артефакт на двуглав мускул със сухожилия и обясняват функцията му. Тълкуват мисловната карта като акцентират на функциите на ОДС и значението на движението за живота на човека.

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са показани снимки на мъжка и женска полова система, на процеса оплождане и на зародишно развитие на човека, на отделните етапи на следзародишно развитие.

Човек и природа, 6. клас

Учениците дефинират процеса размножаване и значението му за живота на Земята. Описват половите клетки, процеса оплождане и развитието на човека. Показват предварително изготвен артефакт на оплождане.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.


Учебна дейност 5

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

На бялата дъска са записани задачи за приложение на знанията. Учениците групират органите по принадлежност към съответната система, като подчертават думите с определения цвят, използвайки инструмента „четка“.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

Втората задача изисква да преценят верността на твърденията, като отговарят с ВЯРНО или ГРЕШНО. С помощта на четката учениците вкарват баскетболните топки до всяко твърдение в съответния кош.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.


Учебна дейност 6

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Сътрудничество

За последната задача учениците се разделят на два отбора. Ще работят отделно в две стаи.

Човек и природа, 6. клас

Те се поставят в конкретна ситуация, в която, под въздействие на температурата на околната среда, мозъкът задейства процеси, които приспособяват тялото към новите условия. Учениците трябва да дискутират промените, които се наблюдават под въздействие на нервната система.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

След това двата отбора споделят своите изводи и се прави обобщение за съгласуваността и единството в човешкия организъм. То се осъществява чрез преноса на вещества на всички нива на организация – клетки, тъкани, органи и системи, и е под контрола на нервната система. Човешкият организъм функционира като единно цяло, както часовниковият механизъм, който учителят показа в началото на урока. Така, както всяко едно малко колело има своето място и значение, за да работи целият механизъм, така и в човешкия организъм всички органи функционират съгласувано.

 


Учебна дейност 7

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
 • Практикуване
 • Създаване на артефакт

Учениците трябва да решат кратка кръстословица с въпроси от изучения материал, споделена на бялата дъска. Те записват само първите букви на думите и трябва да получат фактор, който оказва неблагоприятно въздействие върху всички органи в човешкото тяло.

Показана е и мисловна карта на опорно-двигателна система.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO