Човекът и природата, 4. клас

ТемаПланетите от Слънчевата система
АвторЯница Николова, 140. СУ „Иван Богоров“, гр. София
Цел(и) на урока:
  • Формиране на представи за Слънчевата система
  • Осъзнаване ролята на Слънцето и мястото му в Слънчевата система
  • Изброяване на планетите от Слънчевата система
  • Учениците да правят изводи, базирани на наученото.
Форма на провеждане:Онлайн обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:Виртуална класна стая VEDAMO
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:В урока се използва формиращо оценяване.

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Усвояване,
  • Проучване

Докато чака учениците да се съберат във виртуалната класна стая, учителят е пуснал песен за планетите в медийния плеър.

Човек и природа, 4. клас

Учителят въвежда темата с помощта на кръстословица, споделена на бялата дъска във виртуалната класна стая. Обяснява на учениците, че кръстословицата е свързана със знанията им за планетата Земя. При правилно попълване в оцветената част се получава „Слънчева система“, което е и темата на урока.
Учителят представя накратко целите на урока с помощта на мултимедийна презентация (в приложение):

Човек и природа, 4. клас

Учителят пита учениците как се казва мислената линия, по която Земята обикаля около Слънцето (орбита). Разяснява, че има и много други небесни тела, които обикалят около Слънцето по своя собствена орбита. Най – големите от тях са планетите. Пита учениците какво знаят за планетите (че са небесни тела, които не светят със собствена светлина, а отразяват тази на Слънцето; не излъчват и собствена топлина).

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят обяснява на учениците, че Слънцето, заедно с всички небесни тела, обикалящи около него, образуват т. нар. Слънчева система. След това, онагледява подредбата на планетите чрез предварително подготвена презентация (в приложение):

Човек и природа, 4. клас

Следва обяснение за разграничаване на вътрешни и външни планети.
Учителя посочва ученици, които в хода на разглеждането четат кратка информация за всяка планета.

Човек и природа, 4. клас


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Дискусия
  • Създаване на артефакт

Учителят разпределя учениците в малки групи. Всяка група трябва да попълни таблица, споделена на бялата дъска, и да отговори на един въпрос.

Учителят дава следните инструкции:

Разпределете разбърканите планети под таблицата в правилните колони. Обсъдете зададените въпроси и оформете един отговор, на база на изученото в урока днес. Изберете един говорител на групата, който да съобщи готовия отговор в общата група.

Човек и природа, 4. клас

След като приключат работата в малките групи, учениците се събират заедно в общата група и споделят резултатите от своята работа.

 


Учебна дейност 4

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:Практикуване

За да обобщи новите знания, учителят дава на учениците 2 интерактивни упражнения.

Упражнение 1: На бялата дъска е споделена игра, в която учениците трябва да подредят правилно планетите от Слънчевата система, като в хода на упражението споделят какво знаят за всяка от тях.

Човек и природа, 4. клас

Упражнение 2: Учителят споделя на бялата дъска няколко твърдения, свързани с темата на урока. Учениците трябва да отбележат с помощта на инструмента четка кои от тях са верни и кои не.

Човек и природа, 4. клас

Учителя посочва поименно учениците, те ограждат с четката ДА/НЕ.
Урокът завършва с обобщаващи въпроси от учителя към учениците.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO