История и цивилизация, 5. клас

Тема:Тракийските гробници и съкровища (нови знания)
Автор:Десислава Мишева, 79. СУ „Индира Ганди”, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Учениците да се ориентират в пространството – работа с карта, да работят с различни изображения, да локализират обекти върху днешните български земи.
 • Да използват таблицата с показатели за търсене и извличане на информация от интернет.
 • Да обогатят познанията си за материалното наследство на траките.
 • Да осъзнаят необходимостта от опазване на богатото културно-историческо наследство по днешните български земи.
Форма на провеждане:Смесена
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • MS Teams
 • Видео материали
 • Liveworksheets
 • Електронен учебник
Преди урока учениците трябва да:си припомнят правилото за описание на културни забележителности.
Форма на оценяване:Формиращо и текущо оценяване

 

Описание на учебните дейности, включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:Усвояване

Учителят въвежда темата на урока, като дава обяснения за гробниците, за Долината на тракийските царе, за съкровищата, за паметниците от Списъка на ЮНЕСКО. За целта използва:

История и цивилизация, 9. клас - учебна дейност 1

 


 

Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, в MS Teams
Тип на учебната дейност:
 • Сътрудничество
 • Проучване

Учителят разделя учениците на малки групи. Всяка група работи самостоятелно, като трябва да събере информация за дадено тракийско съкровище:

 • Група 1 – Рогозенското съкровище
 • Група 2 – Вълчитрънското съкровище
 • Група 3 – Панагюрското съкровище

При проучването учениците използват специална таблица от учебника по История и цивилизация за 5. клас на издателство „Просвета“ (в приложения).

След като груповата работа приключи, учениците се събират в общата класна стая. Всяка група излъчва свой говорител, който представя и обобщава събраната информацията.

За следващата учебна дейност, която се провежда в присъствена форма, учениците трябва да подготвят проекти за избрано от тях тракийско съкровище.

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Присъствена
Тип на учебната дейност:Създаване на артефакти

В присъствена форма учениците представят проектите, които са разработили, и получават текуща оценка.

История и цивилизация, 9. клас, учебна дейност 3

История и цивилизация, 9. клас - учебна дейност 4

 

За домашна работа учениците трябва да попълнят упражнения в Liveworksheets.

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO