Литература, 5. клас

Тема:Ритуалът на вграждането в българския фолклор
Автор:Радина Цветанова, 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София
Цел(и) на урока:
 • Познаване същността на ритуала на вграждането във фолклорни текстове.
 • Откриване и назоваване на особеностите на текстовете, които разглеждат мотива за вграждането.
 • Определяне на литературни проблеми, характерни за фолклорните текстове.
 • Тълкуване художествените послания на текстовете.
Форма на провеждане:Онлайн
Технологии, използвани за провеждане на урока:
 • Виртуална класна стая VEDAMO
 • Видео материал
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка.
Форма на оценяване:Формиращо оценяване – учителят следи нивото на усвояване на учебното съдържание на всеки ученик, като изисква обратна връзка чрез задаване на въпроси. Също така се проследява индивидуалната работа на всеки ученик, когато е поставена задача за работа по групи, както и участието в дискусиите.

Взаимно оценяване между учениците, когато работят по групи.

 

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Дискусия 
 • Проучване

В първата учебна дейност учителят разказва накратко за същността на ритуала на вграждането – история и характерни особености. Обяснява на учениците древното вярване за вграждането на човек или сянка в строеж.  Учениците се запознават с легендите, свързани с Дяволския мост, чрез видео. Провежда се дискусия и обучаемите задават своите въпроси, свързани с мотива на вграждането, доизясняват се особеностите на ритуала и значимостта му във фолклорното съзнание.

Литература, 5. клас

 

 


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Проучване 
 • Практикуване

Учениците са разделени на групи в отделни работни пространства. Всяка група работи с фолклорен текст (оформен като текстов документ), който съдържа ритуала на вграждането, като трябва да отговори на няколко въпроса, свързани със сюжета на песента/легендата, които са предварително формулирани от преподавателя и са разположени след самия текст. Въпросите са насочени към начина, по който е представен ритуалът на вграждането, и целят да се постигне по-добро разбиране на този мотив. Текстовете са приложени към урока.

Литература, 5. клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн
Тип на учебната дейност:
 • Усвояване 
 • Сътрудничество 
 • Дискусия 
 • Проучване 
 • Практикуване

Когато групите се върнат в общата класна стая, всяка от тях трябва да представи в резюмиран вариант своя текст и да се направи сравнение между тях. Така обучаемите ще открият елементите, общи за текстовете, които интерпретират ритуала на вграждането. Преподавателят и обучаемите правят обобщение на приликите между текстовете, като в  тази учебна дейност е включена схема (може да бъде създадена в момента на разговора като артефакт – резултат от работата по групи), която онагледява сходствата в тези фолклорни тестове.

 

 

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO