Околен свят, 2. клас

 

ТемаПриятели на природата
АвторВанеса Вайкарова, СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй
Цел(и) на урока:Да се формира екологично съзнание и поведение, насочено към опазване на околната среда
Форма на провеждане:Онлайн обучение
Технологии, използвани за провеждане на урока:
  • Виртуална класна стая VEDAMO
  • Видео урок от Academico
Преди урока учениците трябва да:Не е необходима предварителна подготовка
Форма на оценяване:В урока се използва взаимно оценяване.

Описание на учебните дейности включени в урока:

Учебна дейност 1

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Усвояване
  • Сътрудничество

Урокът започва с кратко въведение, като учителят стартира презентацията – а в първа задача учениците трябва да открият разликите в двете илюстрации – една на замърсен град, другата на почистен и подреден. След това отговарят на въпроса – „къде биха предпочели да живеят“.

Околен свят, 2. клас

Продължават с беседа за опазване на околната среда. Учениците споделят опит – как изхвърлят боклука вкъщи, дали са посаждали дръвче, използват ли найлонови торбички.

Околен свят, 2. клас


Учебна дейност 2

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Усвояване
  • Практикуване

За следващата дейност учителят пуска в медийния плеър на учениците песента „Трите Еко кофи“. След като я изслушат, учениците трябва да решат задача, споделена на бялата дъска, в която да свържат отпадъците с правилната кофа, според това дали отпадъкът е от пластмаса, стъкло, хартия и т.н.

Околен свят, 2. клас

 


Учебна дейност 3

Форма на провеждане:Онлайн, във виртуална класна стая VEDAMO
Тип на учебната дейност:
  • Сътрудничество
  • Дискусия
  • Проучване

Учениците гледат в медийния плеър видео урока от Академико „Опазване на околната среда“.

Околен свят, 2. клас

Учителят разделя учениците на 3 групи в 3 отделни работни пространства. В рамките на 3 минути трябва да помислят за три начина, чрез които могат да помогнат на природата в България. След като времето за групова работа изтече, учителят събира всички отново в общата група. Всяка група излъчва говорител, който трябва да сподели решенията, които са обсъдили. Учителят поощрява трите групи да оценят взаимно своята работа.
В края на урока всички получават виртуална значка за активно участие.

Околен свят, 2. клас

Изтеглете приложенията към урока: тук

VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO
VEDAMO Virtual Classroom
For the past eight years we have been providing a platform purpose-built for education.
BOOK A DEMO